Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 19. februar kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

Forslag 1 - Kompileringsdalje og pin til alle medlemmer (Hovedstyret)

Hovedstyret ønsker å bytte ut kompileringspinen med en kompileringsdalje, og dele ut Onlinepinen til alle nye førsteklassinger. Alle medlemmer som allerede har gjennomført kompileringen har mulighet til å kjøpe daljen. I tillegg vil alle medlemmer nå få mulighet til å kjøpe pinen uavhengig av om kompileringen er gjennomført.

Fra høsten av vil alle førsteklassinger motta Onlinepinen i et velkomstbrev, der Online og pinen blir presentert på en saklig måte.

Vi har innhentet pristilbud på daljer, og vi ser for oss en førstegangsutgift på 20.000,- for 800 daljer. Med den prisen er årlig kostnad for kompileringsdaljer 2500,- hvis vi tar utgangspunkt i 100 kompilerte medlemmer i året. I tillegg ser vi for oss en økning på ca 50 pins i året, som vil koste ca 550,- ekstra i året.

Forslag 2 - Nodekomitédalje (Hovedstyret)

Hovedstyret ønsker å opprette en felles nodekomitédalje til alle nodekomiteer. Dette for å vise at vi setter pris på det arbeidet som blir gjort i nodekomiteene. Vi ønsker å ha en felles dalje for alle nodekomiteene, fordi det fort blir mange daljer om alle nodekomiteene skal ha sin egen. For å kunne få daljen må man ha vært med i en eller flere nodekomiteer i tilsammen seks måneder eller mer, slik som kjernekomitédaljene.

Ekskommeldemmer skal fortsatt kunne få daljen selv om vedtektsforslaget om å ta de ut av Online går gjennom.

Alle medlemmer som tidligere har vært medlem av en nodekomité vil få muligheten til å kjøpe daljen.

Forslag 3 - Åpent julebord for alle (Hovedstyret)

Hovedstyret ønsker å åpne julebordet for alle onlinere. Å ha et felles julebord skaper godt samhold innad i Online, da julebord er et ettertraktet evenement blant både komité- og ikke-komitémedlemmer.

Tradisjonene fra komitéjulebordet skal overføres til en vårfest eller lignende for komiteer.

Forslag 4 - Onlinepotten, en pott der Onlinere kan søke om penger til pizza til workshops osv. (Hovedstyret)

Mange grupper i Online legger ekstra tid og innsats i arbeidet sitt ved å gjennomføre arbeidskvelder og workshops som varer i mange timer. Vi ønsker å senke terskelen for å gjøre disse arbeidskveldene mer motiverende ved å åpne for søknader til pizza under arbeidsperioden.

Vi vil sette 10 000 i potten hvert semester, som man kan søke til Hovedstyret om dersom man mener at deltakerne på workshopen fortjener det.

Forslag 5 - Online setter over 250 000 kr til Onlines fond (Hovedstyret)

Online har gått godt i noen år nå og samlet opp litt penger på bok. Vi ønsker å ha litt på bok til driftmidler og derfor ønsker vi å starte opp fondet med 250 000 kr. Det har allerede stått 100 000 kr på sparing i et år, så det vil kun bli 150 000 kr til som settes over i effekt.

Forslag 6 - Endring av dagsorden, dersom vedtektsforslag 1 går gjennom. (Agnete Djupvik)

Dersom vedtektsforslag 1 går gjennom: Endre dagsorden slik at det velges Hovedstyre i forkant av valg av komitéledere. Fra og med neste år gjennomfører man valg av komitéledere internt i kjernekomiteen.

Endret dagsorden