* [2019 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019)  - Forside
* [2019 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2019 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2019 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2019 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2019 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2019 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

[TOC]

## Hovedstyret

### Generelt
* Gitt seks personer diplom for særdeles utmerkelse.
* Nominert 9 personer til riddere.
* Gjennomført kompilering av ca 100 medlemmer.
* Gitt ut sosialt medlemskap til 14 personer som tar informatikkfag og skal bytte til informatikk.
* Gjennomført økonomi- og vedtektskveld og workshop for å diskutere saker som angår Online.
* Det har blitt avholdt tre åpne Hovedstyremøter.
* Har stått på stand på kom-i-gang-dagen og jentedagen.
* Gjennomført risikoanalyse av kompileringen.
* Gjennomført kurs i ledelse og arbeidsmiljø og møteledelse og møtefasilitering for alle i styret ledere av nodekomiteer og noen nestledere i samarbeid med Sit.
* Gjennomført kurs for alle tillitsvalgte i samarbeid med Sit.
* Har fikset ny kaffemaskin til A4
* Har arrangert et blæstemøte der representanter fra alle komiteene var med å diskuterte blæstestrategi for Online.
* Laget og administrert blestekalender for å få ned mengden innlegg på facebookgruppen.
* Har arrangert to sommerfester i Oslo, en med søsterforeningen vår, og en med bare oss.
* Har innført nodekomitedalje og kompileringsdalje, etter ønske fra generalforsamlingen.
* Har forsøkt å danne en eksponeringsgruppe med varierende resultater

### Samarbeid med andre
* Inkludert Realfagskjelleren i komiteopptaket
* Forbedret forholdet til Tihlde og Login. Hjulpet Tihlde med erfaringer og tips for at de skal kunne ekspandere og bli bedre.
* Fortsatt initiativet til den årlige hytteturen med styrene i Abakus, Tihlde, Login og Hybrida (selv om Hybrida ikke kunne komme i år).
* Realfagskjelleren blir invitert til hvert Hovedstyremøte, for å legge til rette for bedre samarbeid med Realfagskjelleren.
* ITV har også blitt invitert til hvert Hovedstyremøte.
* Stått på stand Kom-i-gang dagen.
* Samarbeidet med UKA og de andre linjeforeningene om å gjennopplive UKEToget
* Gjennopprettet kontakt med søsterforeningen vår i Oslo, Cybernetisk Selskab
* Representert Online på en rekke immatrikuleringsball, jubileum og revyer.
* Vært med på å starte Forente IT Foreninger, et nasjonalt forum for IT-linjeforeninger
  * Har delt og lært mye med de andre foreningene.
  * Har stilt oss bak et tilltak om å sette begrensninger på sommerjobbutlysninger for å hindre at fristene blir for tidlige.

### Økonomi
* Har arrangert to fordelingsmøter der linjeforeningen har fordelt ut støtte fra IDI og IE.
  * Fordelingsmøte nummer en resulterte i denne fordelingen:
    * 30 800 til velkom
    * 23 000 til arrkom
    * 17 500 til trikom
  * Fordelingsmøte nummer to resulterte i denne fordelingen:
    * 55 000 til arrkom
    * 7 000 til dotkom
    * 1 000 til prokom
    * 12 000 til seniorkom
    * 35 000 til trikom
    * 40 500 til velkom

### Studentpolitikk
* Jobbet for at vår lille tur til Tyholt skulle bli så bra som mulig.
* Jobbet for å sørge for at flyttingen til A4 ble så god som mulig.
  * Her er det hovedsaklig å støtte opp rundt Bjerke og de andre studentrepresentantene i relevante utvalg.
  * Men også utrolig mange møter og eposter.
  * Dette er en pågående sak og vi kommer til å følge opp tett med neste styret.
* Jobbet for å få IDI til å utvide antall masterplasser på MIT (MSIT)
* Deltatt på mange linjeledermøter
  * Bidratt til flere høringssvar om campusprosjektet og nybygg på Samfundet
* Representert Online på IDIs semestermøter.

### Komiteer og interessegrupper
* Leder og nestleder av velkom 2018 er satt, og har hatt opptakk av medlemmer.
* Leder og nestleder av ekskom 2019 ble valgt på infomøte om ekskursjonen for andreklasse. De har også startet å ta opp medlemmer.

### Sosialt og kos
* Gjennomført julekalender med spørsmål hver dag og julenøtter hver søndag.
* Delte ut pepperkaker på et par store eksamenene før jul og godteri på et par store eksamener før sommeren.
* Laget og sendt ut julekort

## Arrangementskomiteen 
###Vår 2019
* Eksamensfest 6. Juni - Ingen påmelding
* 17\. Mai-middag 17. Mai - Påmelding kommer
* Klatring 6. Mai - Påmelding kommer
* Onlinelekene/Vår-OL 27. April - Påmelding kommer
* Pirbadet xx. April - Påmelding kommer
* Paintball 8. April - Påmelding kommer
* Temafest 15. Mars - Ingen påmelding
* Låvefest 8. Mars - Påmelding pågår
* X-fest 11. Februar - Ingen påmelding
* Åre 10. Januar - 174/174 påmeldte

###Høst 2018
* Eksamensfest 20. Desember - Ingen påmelding
* Curling 25. November - 23/25 påmeldte
* Julebord 22. November - 205/205 påmeldte
* Ølsmaking 13. November - 20/20 påmeldte
* Online Casino 2. November - 58/60 påmeldte
* Reverse Fadderfest 28. Oktober - 201/225 påmeldte
* Bierfest 12. Oktober - 59/60 påmeldte
* Blåtur 28. September - 61/62 påmeldte
* Trampolinepark 16. September - 10/20 påmeldte
* Immatrikuleringsball 8. September 263/264 påmeldte
* Volleyballturnering 2. September - 23/75 påmeldte
###Annet
####Statistikk
Antall registrerte deltagere høst: 923 stk. 
Antall registrerte deltagere vår: 174 stk. 
Antall registrerte deltagere totalt: 1097 stk. 
Antall arrangement høst: 11 stk. 
Antall arrangement vår: 10 stk. 
Antall arrangementer med andre linjeforeninger: 4 stk. 
Antall alkoholarrangementer: 13 totalt. 7 høst, 6 vår. 
Antall ikke-alkoholarrangementer: 8 totalt. 4 høst, 4 vår. 
Antall nye arrangementer: 5 totalt. 3 høst, 2 vår. 


#### Opptak/medlemmer
5 nye medlemmer (5 førsteklassinger, 1 andreklassing) 
2 permittert (2. pga. jobb/studiefokus) 
#### Nodekomiteer
#####Velkomstkomiteen 
Startet opp vår 2019. 
Leder: Øyvind Schjerven 
Nestleder: Carl Smestad 
Opptak: 14 nye medlemmer. ## Bank- og økonomikomiteen
- Innført prøveordning med nestleder som fungerende komiteleder
- Gått over til digitale kvitteringskjemaer på egen epostliste
- Satt opp automatisk import fra nettbank for alle kontoer/komiteer
- Innført frister og rutiner for kontinuerlig regnskapsføring
- Fullstendig tatt i bruk prosjekter i regnskapsprogrammet vårt, Fiken
- Begynt på en oppdatering av wikien for å matche det digitale regnskapet
- Gått over til å betale fakturaer via Fiken
- Innført felles og ryddig system for lagring av regnskap i Drive
- Fjernet kontanter fra kiosksystemet
- Kontaktet leverandør(er) og fått bedre priser
- Vært på regnskapskurs og momskurs
- Fått nye økonomiansvarlige for flere av komiteene
- Hatt fire sosiale arrangement/teambuildinger
- Revidert vårsemesteteret etter sommeren
- Revidert hele regnskapet på nyåret
- Fullført og presentert regnskap for 2018
- Satt opp budsjett for H19/V20
- Spist veldig mye pizza

## Bedriftskomiteen

* Har tatt opp 5 medlemmer, derav 4 førsteklassinger og 1 fjerdeklassing. Totalt er vi nå 16 ordinære medlemmer og 2 medlemmer fra seniorkomiteen.
* Har kontakt med ca 100 bedrifter.
* Har hatt teambuilding med fagkom på høstsemesteret og felleshyttetur på vårsemesteret
* Lagt ut 85 stillingsannonser
* Sendt ut 7 mulighetermail
* Gjennomført bookingrunde begge semestre
* Signert hovedsamarbeidsavtale med Knowit for 2019
* Signert kaffeavtale med Netlight for 2019
* Signert LS avtale for 2019
* Signert samarbeidsavtale med Abakus for 2019
* Ordnet premier fra Knowit til Onlines julekalender
* Fikset eksamensgodteri fra Knowit under eksamensperioden i høst 

### Høstsemesteret 2018
* Var på oslotur med fagkom hvor vi besøkte 8 bedrifter
* Skaffet 2 Gullsponsorer og 2 sølvsponsorer til fadderukene.
* To bedriftspresentasjoner for 1. klasse i fadderperioden
* Tre bedrifter var med på rebusen
* Arrangerte 15 bedriftspresentasjoner, derav et start-up arrangement med 5 startups
* Arrangert tre KID arrangementer, 1 i fadderperioden for førsteklasse og to i løpet av semesteret
* Skaffet seks sponsorer til TechTalks

### Vårsemesteret 2019
* Gjennomført 7 bedriftspresentasjoner
* Gjennomført 1 KID arrangement

## Drifts- og utviklingskomiteen
- Tok opp 6 nye medlemmer i høst, 2 slutta.
- Tok opp 2 nye medlemmer på suppleringsopptak i vår.

### OW4
- Har passert 7500 commits på OW4, ca 321 det siste året
- Straks på 320 tags/releases, med ca 40 releases det siste året.
- 50 nye issues siste året, 25 av dem er nå lukket.
- 130 PRs siste året, 124 av dem er nå lukket.
- Har helt ny frontend i Beta
- Har en webapp for OW i Beta
- Har åpnet påmeldinglistene på sosiale arrangementer.


### Andre prosjekter
- Har ferdigstilt stemmesystemet til generalforsamlingen.
- Startet 2 nye prosjekter, GDPR/issue 1209 og ny landingpage, 
  - GDPR (lillebror) ser på hvordan vi behandler persondata, og utforsker muligheten til å begynne på en mikroservice arkitektur, med dette som første modul.
  - Issue 1209 ser på hvordan vi behandler komiteer i backend, og hvordan dette kan gjøres mer dynamisk mtp GDPR.
  - Ny landingside (Fuzzy-train) er ment som en permanent splash, som kun kommer opp første gang du besøker OW. Det vil gjøre det lettere for bedrifter og nye studenter å finne relevant info. 
- Ferdigstilt arbeid med Noti*, infoskjermene på kontoret. 
- Utviklet Nibble3 med React.
- Begynt med synlig utmerkelse for bidrag til repoene på github, i form av stickers.
- Har holdt små lyntaler internt av relevante temaer for dotkom, som docker og git.


### Drift
- Kjøpt ny server
- Fått gratis AWS fra techsoup
- Begynt å se på serverless for mindre tjenester, f.eks. kvitteringskjema.
- Begynt å se på mulighetene for bruk av kubernetes til tjenestene.


## Fag- og kurskomiteen

Generelt

-	Tatt opp 5 nye medlemmer, 4 førsteklasse og 1 tredjeklasse
-	Byttet nestleder i februar 2019, nåværende er Andreas Amundsen
-	Hatt et godt samarbeid med abakus fagkom og bedkom. 1 sosialkveld med hver, 1 hyttetur med bedkom (planlegger også 1 gjenværende sosialkveld med Abakus fagkom)
-	Dratt på Oslotur 1 gang med bedkom i høst, og planlegger 1 til i løpet av dette semesteret. 
-	Fulgt opp ekskursjonskomiteen. 
-	Planlegger også nytt arrangement: frokostseminar. 

Høst 2018:

-	Ny-på-informatikk-kurs i fadderukene. 
-	8 kurs i samarbeid med bedrifter. Hvorav 1 samarbeidskurs med Abakus 
-	2 Eksamenskurs sammen med fagkom Abakus 
-	Bookingrunden med bedkom 

Vår 2019:

-	Booking av bedrifter for neste semester skjer nå 
-	Lightning talks sammen med IDI, Abakus og Tihlde 
-	Har hatt en midtsemesterforelesning sammen med Abakus. Skal ha ytterlige 2 eksamenskurs mot eksamensperioden 
-	Skal planlegge frokostseminar. Planlagt til slutten av April 


## Profil- og aviskomiteen
- Til sammen 9 medlemmer sluttet i løpet av året, inkludert noen få som tok permisjon
- Tok opp syv nye medlemmer etter sommeren
- Hatt suppleringsopptak på våren, tok opp 2 nye
- Byttet økonomiansvarlig tre ganger i løpet av året
- Hatt medarbeidersamtaler på høsten

### Grafisk:
- Produsert ny Planet Onlinegenser, solgt 69 av denne hittil.
- Ga ut årboka etter sommeren i fjor, solgte 18 stykker (i følge webshop)
  - I god gang med å få ut årets utgave før sommeren
  - Tatt bilde av alle komiteene + nodekomiteer
- Produsert profileringsmateriell for TechTalks
- Jobbet med velkom for å lage profileringsmateriell til fadderukene.
- Så langt 72 bestillinger på profileringsmateriell gjennom bestillingssystemet. Dette er ekskludert bestillinger over mail.
- Laget nye kompileringsdaljer og nodekomitédaljer, solgt 44 av kompileringsdaljene.

### Offline:
- Gitt ut 4 utgaver
- Distribuert Offline til linjeforeninger/abonnenter
- Er i gang med planlegging av Gullblekka 2018
- Innført nytt distribusjonssystem av Offline på webshopen, solgt 8 abonnementer hittil.

### Samarbeid med Abakus: 
- Samarbeidet med PR om enkelte kurs/bedriftspresentasjoner og arrangementer
- Samarbeidet med PR om bildetagning på hverandres immatrikuleringsball

### Annet:
- Holdt CV-fotografering på høsten, med hjelp av Endre Ulberg

## Trivselskomiteen

### Arrangementer 

#### Vår 2018 
- Seriefrokost - Planet Earth (10)
- Kino - Avengers: Infinity War (Bedkom / Netcompany), 131/131 påmeldte
- Tur til kobberdammen
- 17 mai frokost
- Grilling

#### Høst 2018 
- Seriefrokost - Cosmos (13)
- Volleyballturnering med grilling (Arrkom), 23 påmeldte
- Smashturnering
- Telttur i bymarka
- Gratis høstsuppe, 56/100 påmeldte
- Kino - Fantastic Beats: The Crimes of Grindewald, 70/70 påmeldte
Juleverksted
- Julegrøtsfest, 100/100 påmeldte
- Secret Santa, 7 påmeldte


#### Vinter 2019 
- Seriefrokost
- Smashturnering
- SuperBowl på kontoret
- Skitur til grønlia

#### Fremover 
- Seriefrokost
- 17 mai frokost
- Grilling
- Kino: Avengers Endgame (Bedkom / Netcompany)

### Kontoret 
- Flyttet fra 3. Etasje P15 til 5. Etasje P15
- Flyttet fra 5. Etasje P15 til Tyholt
- Flyttet fra Tyholt til A4 Realfagbygget
- Ommøblert
- Kjøpt ny kjøleskap
- Flyttet alt av kaffe ut fra kontoret til vasken
- Innført nye varer i kiosken
- Kjøpt Nintendo Switch
- Kjøpt Paninigrill
- Kjøpt nye stoler
- Økt frukt på kontoret fra 1 gang i uka til 3 (mandag, onsdag, fredag)
- Skaffet ny kaffemaskin (HS kjøpt inn)
- Kjøpt inn div utstyr

### Medlemmer 
- Avsluttet: 6
- Semi-aktive: 2
- Nye: 6, 5 første klassinger og 1 andre klassing
- Er nå 11 medlemmer

### Annet  
- Anskaffet 2 boder i A4 (1 varelager bod, og komitebod)
- Kjøpt 1 fryser
- Starter med nye rutiner for kontoret og kaffemaskin


## Seniorkomiteen

 - Tatt opp 15 personer gjennom året
 - Utnevnt nestleder
 - Utnevnt økonomiansvarlig

 Vår/høst 2018

 - Arrangert utmatrikulering
 - Arrangert masterfadderuke i samarbeid med velkom
 - Arrangert komitekickoff
 - Arrangert kurs om masteroppgave
 - Startet med prosjektarbeid

 Vår 2019

 - Arrangert reboot
 - Begynt arbeid på neste utmatrikulering

## Ekskursjonskomiteen 2019

Turen 

- Planlagt tur til Suzhou, Nanjing, Beijing, Gulin, Yangshuo, Shenzhen, Hong-Kong i Kina. Der Nanjing og Beijing er byene for faglig 4. April - 22. April
- 63 informatikere på tur
- 4 dager med bedrift- og universitetsbesøk. 
- Nanjing: Nanjing University, FEIFANUNIV og Huawei Nanjing R&D Center. Beijing: Tsinghua University, Face++ og Microsoft Asia Research Centre.
- Fri uke hvor deltakerne deler seg opp i tre land(Japan, Vietnam, Thailand). 

Økonomi 

- Arrangert dugnader for å samle inn midler til turen, IDI hadde noe.
- Arrangert Tech Talks 4. Februar 2019. Hadde 6 sponsorer.
- Alt overskudd føres tilbake til deltakerne.

Administrativt

- 10 medlemmer med ulike ansvarsområder
- Samarbeidet med IPIT om turen.
- Startet opp Ekskom20 ved valg av leder og nestleder.
- Hjulpet Ekskom20 i gang.
- Kommet med forslag til Hovedstyret om hvordan Tech talks kan forbedres til neste år.

## IT-ekskursjonen
- Totalt 7 aktive medlemmer som arrangerte turen.
- 80 studenter var med på turen.
- Turen varte fra 28. til 31. august.
- 8 Bedrifter ble besøkt, hvorav 3 av dem var ikke-konsulentbedrifter.
- Flyreise, transport til og fra bedrifter og flyplass, og 3 netters hotellopphold ble dekket av bedriftene.
- Fikk en del gode tilbakemeldinger som vil gjøre ITEX 2019 enda bedre.
- Opprettholdt samarbeidet med erfaringsoverføring mellom Bedex (Abakus) og ITEX.
- Klarte å redusere overskuddet sammenlignet med året før - vi er tross alt et nullprosjekt.
- Tok opp 4 nye medlemmer høsten 2018.

## Velkomstkomiteen 2018
- Velkom besto av totalt 17 medlemmer inkludert leder og nestleder
- Vi hadde en fra prokom som sto for t-skjorter, brosjyrer og annet profilmateriale. Vi hadde en ekstern fra bedkom, som hadde ansvar for sponsorer
- På bachelor sitt opplegg hadde vi 12 faddergrupper, som besto av ca 10-13 fadderbarn, og 3-6 faddere på hver gruppe. Å ha den størrelsen på faddergruppene gjorde at gruppene var fyldige på tross av eventuell frafall
- Vi hadde tre masterstudenter i velkom som arrangerte masterfadderukene. På master sitt opplegg var det fem grupper med ca 2-4 faddere på hver gruppe. De arrangerte gokart, quiz, og barrunder, og ble ellers med på bachelor sitt fadderopplegg.
- Vi inviterte lykkepromillen i år og for å ha kurs for fadderne på infomøtet, og deretter fadder-kickoff hos en fadder samme kveld
- Vi videreførte kontaktpersonsystemet fra i fjor slik at alle faddergrupper hadde mulighet til å kontakte noen i velkom dersom det skulle være noe. Opplegget ble benyttet og vi syntes det var en fin mulighet for fadderbarna å ha
- Vi arrangerte grilling for fadderbarna på kom-i-gang-dagen, noe vi syntes fungerte godt i år også. Fadderbarna fikk møtt hverandre og fadderne, og det var bra oppmøte
- Faddergruppene hadde tilbud om å vorse på kontoret hver sin dag, dette ble benyttet av noen faddergrupper
- Vi arrangerte discobowling, klatring på høyt-og-lavt, og Onlinelekene
- Onlinlekene inneholdt vannsklie, bumperballs, såpefotball og mye mer, og det var god respons til arrangementet. Til dette arrangementet søkte vi om spons til SIT sin konkurranse hvor vi beskrev planene våre for opplegget, og vant 5000 i spons til arrangementet. De anbefalte at vi søker igjen til neste år også selv om vi vant.
- Vi arrangerte armykro med PSI, linjeforeningen for psykologi og hadde fellesvors med de, dette fungerte bra
- Vi hadde bli-kjent-fest og facebook-fest på Fire Fine og var veldig fornøyd med utestedet.
- Siste dag arrangerte vi avslutningskos med bildeslideshow fra fadderukene og kåringer av fadderbarn og faddere, her var det veldig bra oppmøte.


## Datakameratene FK
Året 2018 har vært preget av mange opp- og nedturer, og det siste halvåret har det vært flest av førstnevnte. Våren 2018 hadde vi en tung periode med blant annet poengtrekk for bruk av suspendert spiller, og sesongen 17/18 endte med en 9.plass. Uten poengtrekk hadde vi endt på en respektabel 6.plass. Vi har beveget oss i riktig retning sammenliknet med de foregående årene, og før sesongen 18/19 satte vi oss noen mål:

- Ha et arrangement i fadderperioden for å rekruttere nye spillere til laget.
- Finne treningstider slik at alle har har minst én trening i uken som ikke kolliderer med forelesninger.
- Fullføre ligaen 18/19 høyere på tabellen enn i 17/18.
- Ha minst ett sosialt arrangement med laget både på høsten og på våren.
- Opprette rutiner og et system for lagring av kampinfo (hvem som spiller, målscorere, assists, kort o.l.)

Vi er fortsatt midt i sesongen men vi er godt på vei med alle målene, og ved utgangen av 2018 ligger Datakameratene på 2.plass, kun slått på målforskjell av BI. Det er opprettet gode rutiner for lagring av kampinfo og takke være gode treningstider og noe sosialt utenom er det en motivert vennegjeng som skal kjempe om ligatittelen våren 2019.

Høsten 2018 etablerte vi også et 7er-lag for å kunne gi et breddetilbud til medlemmene våre. Dette medfører at vi har doblet antall medlemmer som får spille kamper ikledd Datakameratene-drakten og også dette laget har gjort det svært bra. Høstsesongen endte på 3.plass med 3 poeng opp til tabelltoppen.


En oppsummering av hva vi er mest stolte av i 2018:

- Holdt åpen trening som en del av fadderperioden til Abakus og Online, med 67 deltakere. 
- Hatt den sterkeste sesongstarten på 5 år.
- Opprettet 7er-lag.
- Kjøpt nye drakter.
- Startet med kveldstreninger så flere har mulighet til å delta.
- Styrket rutinene rundt lagring av kampinfo.## Realfagskjelleren
- Vi har åpnet kjellern!
- Vi har tatt opp tre Onlinere: Vivi Svendsen, Nicolai Dalaaker og Ida Høyland.
- Vi har også hatt genfors og valgt leder, nestleder og økonomiansvarlig: Sander Lindberg(Online), Pål-Anders Skari(Volvox) og Even Aslaksen(Delta) 
- Har ellers hatt ukentlig fredagsåpent, men relativt bra oppmøte hver uke (dårlig oppmøte av Onlinere da)
- Fått på plass drinker og shots + Kjeller Rulett v2! Og fått tak i Dahls på tapp

## Casual Gaming

I 2018 har vi bare arrangert ett LAN som var TrøndeLAN, vi har ikke fått til å arrangere studLAN grunnet flytting fra P15. 

Vi har hatt i overkant av 200 betalende medlemmer, noe nedgang i
forhold til i fjor, men det var forventet siden vi ikke arrangerte studLAN. 

Vi har arrangert 7 konsoll og brettspillkvelder, samt en i fadderperioden. Vi har også fått leid et lite lager på stripa sammen med Trondheim Smash. 

Årsmøte ble holdt 7. Mars og nytt styre tiltrer straks.

## Output

Vår 2018

- Bandet ble opprettet, 4 medlemmer
- Øvingslokale (SiT / IDI)
- Søknad om støtte (IDI / Online / SiT / BandOrg(!))
- Innkjøp X32-mikser, Trommesett, Teknisk, Transport
- Opptak teknikk, vokal, keyboard, vokal

Høst 2018

- Opptreden Fadderukene, Immball og Julebord
- Søknad om støtte (BandOrg)
- Innkjøp PA-system

Vår 2019

- Søknad støtte (SiT)
- Opptreden (Catch IDI, BOTB, ?)
- Opptak og bursdag (!)


## Fondstyret
- Opprettet offentlig wikipage
- Laget oversikt over hvordan søke fondet
- Laget oversikt over hva fondet har tildelt
- Støttet trommesett til bandet
- Støttet ny kaffetrakter
- Støttet surfetur til Portugal