* [2020 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020)  - Forside
* [2020 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2020 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2020 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2020 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2020 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2020 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

[TOC]

## Hovedstyret

### Generelt
- Vi har delt ut diplom for særdeles utmerkelse på julebordet (7 personer)
- Nominert riddere til immatrikuleringsballet
- Gjennomført kompilering, med tilhørende risikoanalyse.
- Innvilget sosialt medlemskap til 12 medlemmer som vil bytte til informatikk/går annen master-retning
- Gjennomført økonomi og vedtektskveld i forkant av generalforsamlingen
- Har stått stand på kom-i-gang-dag og jentedag
- De fleste ledere, nestledere og tillitsvalgte har blitt kurset av SiT i relevante temaer.
- Har opprettet en sosiale-mediergruppe som organiserer blæsting på instagram og andre plattformer.
- Har arrangert sommerfest i Oslo
- Har byttet logo
- Har gjennomført en testperiode hvor ledervervet i bedkom ble splittet i styremedlem og komiteleder
- Har begynt planleggingen av jubkom
- Har gitt ITEX-ansvaret midlertidig til bedkom fram til generalforsamlingen tar et valg.
- Laget ny taushetserklæring
- Satt ned AUO (Arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur)
- Endret komiteopptaket, hver komite kjører intervjuer alene
- Startet Online IL
- Startet arbeidet med bedre håndtering av varslingssaker i Online.
- Valgt leder og nestleder til velkom og Online IL
- Laget julekalender
- Laget nye styrebånd

### Samarbeid med andre
- Vi har gitt enkeltstøtte til datakam jenter
- Gjennomført tiltak om tidligste frist for sommerjobb (1. oktober), et samarbeid med Forente IT-Foreninger
- Deltatt på En Psykt Vanlig Uke
- Representert på diverse immball
- Deltatt på UKEToget
- Arrangert fest med IT-styrene (TIHLDE, Abakus, Online, Login, Hybrida)

### Studentpolitikk
- Samlokaliseringsprosessen på A-blokka har blitt ferdig, TIHLDE har flyttet inn
- Jobbe for å få lov til å kontakte nye studenter i forbindelse med studieoppstart.
- Vært på to semestermøter med IDI.
- Jobbet for å utsette Operativsystemer som del av Bachelorgraden
- Jobbet for å flytte TIHLDE sitt kontor til andre etasje.

### Sosialt og kos
- Stått faddervakt en kveld i fadderukene
- Delt ut pepperkaker på eksamen
- Sendt julekort til linjeforeninger, samarbeidspartnere og fler.

## Arrangementskomiteen 
###Vår 2020  
- Åre 09. jan - 142/142 påmeldte 
- Komiteseminar 17. jan - 85/86 påmeldte
- Tacofredag innflytningsfest 23. jan - 149/150 påmeldte
- Innflytningsfest 24. jan - 227/300 påmeldte
- Vassfjellet 2. feb - 14/14 påmeldte
- Vinter OL 22. feb - Påmelding kommer 
- Kryssfest 26. feb - Påmelding kommer
- Skuddårsfest 29. feb - 100/100 påmeldte 
- Fyllefotball 17. apr - Påmelding kommer
- Escaperoom 21. apr - Påmelding kommer
- Paint´n sip 24. apr - Påmelding kommer
- Pirbadet 09. mai - Påmelding kommer  
- bahcelorfeiring 3. klasse 15. mai - Påmelding kommer 
- 17 Mai middag 17. mai - Påmelding kommer 
- Eksamensfest xx. jun - Ingen påmelding

###Høst 2019

- Slip´n slide 31. aug - Ingen påmelding
- Immatrikuleringsball 07. sep - 224/224 påmeldte
- Afterskifest med PSI 22. sep - 127/127 påmeldte
- Blåtur 27. sep - 42/47 påmeldte
- Casion 03. nov - 53/60 påmeldte
- Julebord 13. nov - 170/170 påmeldte
- Trampolinepark 17. nov - 20/20 påmeldte
- Pirbadet 28. nov - 33/35 påmeldte
- Eksamensfest 16. des - Ingen påmelding

###Annet
####Statistikk  

Antall registrerte deltagere høst 2019: 669 deltagere 
Antall registrerte deltagere vår 2020: 717 deltagere 
**antall registrerte deltagere totalt: 1386 deltagere** 
**Antall arrangementer høst 2019: 9 stykk 
Antall arrangementer vår 2020: 15 stykk**   
**Antall arrangementer i samarbeid med andre linjeforeninger: 5 vår og 1 høst**  
Antall alakoholarrangementer: 11 vår og 7 høst  
Antall ikke-alkoholarrangementer: 4 vår 2 høst      
**Antall nye arrangementer: 9 vår og 2 høst**   

 
#### Opptak/medlemmer 

7 nye medlemmer (5 førsteklassinger, 1 andreklassing og 1 femteklassing)  
 
#### Nodekomiteer

#####Velkomstkomiteen  

Startet opp vår 2020 
Leder: Robin Lund Sadun 
Nestleder: Anders Robstad 
Opptak: 11 nye medlemmer 

## Bank- og økonomikomiteen

* **Innført tett samspill mellom økonomiansvarlig og bankom-leder. Også i styret.**
* **Fått digitalt kvitteringsskjema som er integrert i regnskapssystemet**
* Kraftig redusert manuelt regnskapsarbeid ved nye rutiner
* Fjernet dobbeltlagring av billag på Drive
* Vi gir KID-nummer til kundene våre for automatisk oppfølging
* **Online IL er nå representert i bankom**
* Vært på regnskapskurs og momskurs
* **Vært på møter med det nyopprettede prosjektet økonomiforum med samtlige økonomiansvarlige i linjeforeningene på Gløshaugen.**
* Revidert Realfagkjellerens regnskap
* Revidert regnskap for vårsemesteret på høsten
* Revidert hele regnskapet på nyåret
* Revidert med Abakus
* Fullført regnskap for 2019
* **Hatt åpent budsjettmøte og fremlagt budsjettforslag til hovedstyret**


## Bedriftskomiteen

* Har tatt opp 9 medlemmer, derav 4 førsteklassinger og 1 andreklassing på høsten. Deretter tok vi opp 2 andreklassinger og 2 tredjeklassinger i januar. Totalt er vi nå 17 ordinære medlemmer og 3 medlemmer fra seniorkomiteen.
* **Har kontakt med ca 100 bedrifter.**
* Har hatt teambuilding med fagkom på høstsemesteret.
* **Lagt ut 161 stillingsannonser**
* Sendt ut 3 mulighetermail
* Gjennomført bookingrunde høst 2019 og holder på for vår 2020.
* **Signert hovedsamarbeidsavtale med Bekk for 2020 og 2021**
* **Signert kaffeavtale med Netlight for 2020**
* Fikset eksamensgodteri fra Knowit under eksamensperioden i høst 

### Høstsemesteret 2019
* Skaffet 2 generalsponsorer og 2 tittelsponsorer til fadderukene.
* To bedriftspresentasjoner for 1. klasse i fadderperioden
* En bedrifter var med på rebusen under fadderukene
* **Arrangerte 10 bedriftspresentasjoner**
* **Arrangert tre KID arrangementer, 1 i fadderperioden for** førsteklasse og to i løpet av semesteret
* **Skaffet 9 sponsorer til TechTalks**

### Vårsemesteret 2020
* Var på oslotur med fagkom hvor vi besøkte 8 bedrifter
* **Fornyet produktet vårt ved å promotere for andre typer arrangement enn generell bedriftspresentasjon under bookingrunden**
*Begynt å planlegge IT-ekskursjonen til Oslo
* Gjennomført 8 bedriftspresentasjoner
* Gjennomført 1 KID arrangement
* planlegger et alternativt lunsjarrangement med Bekk i April


## Drifts- og utviklingskomiteen

Tok opp 6 nye medlemmer på høsten, 5 fra 1. klasse og 1 fra 4. klasse


### OW4
- Over 8200 commits på OW4, ca. 700 det siste året.
- **Senket mengden teknisk gjeld betraktlig.**
- Lukket 98 issues, lagt til 57 nye.
- Åpnet 183 pull requests, 169 lukket.
- Ca. 50 releases det siste året, totalt 365.
- **Åpnet påmeldingslistene for alle arrangementer.**
- **Større endringer bak kulissene, nytt betalingsystem, endret hvordan Onlines struktur representeres i form av komiteer og grupper.**

### OW frontend (Beta)
- 96 pull requests
- ca. 600 commits
- Brukes delvis i produksjon for betalinger

### Andre prosjekter:
- Ny infoskjerm på kontoret
- **Fullført arbeid på digitalt kvitteringsskjema**
- Påbegynt arbeid på flere mindre prosjekter, nytt vinstraffsystem
- Påbegynt arbeid for automatisk regnskapsføring mot Fiken av betalinger på nettsiden.
- *Laget et eget komponentbibliotek/design-system.*
- *Forbedret hvordan vi jobber med personvern, anonymisering og sletting av data.*
- **Totalt over 3000 commits over 15 forskjellige prosjekter**

### Drift
- **Begynt å utnytte AWS for hosting**
- Sluttet å bruke cloud servere hos Scaleway
- Jobber mot en mer serverless arkitektur.

### Annet
- Bistått Seniorkom og Ekskom med arbeid på egne utviklingsprosjekter.
- Hjulpet til med arrangering av kurs i git for studenter på informatikk og andre relevante linjer.


## Fag- og kurskomiteen

Generelt

- Nettopp vært på Oslotur med to medlemmer fra bedkom
- Fulgt opp ekskursjonskomiteen med bedkom
- Har hatt teambuilding med bedkom

### Høst 2019

- **Har arrangert 10 kurs i samarbeid med bedrifter, hvorav et har vært i samarbeid med Abakus**
- **Tre frokostseminar: jobbsøking, jobbintervju og utveksling**
- **Kurs i Git**
- **Kurs i terminal**
- Code in the dark med trikom
- Har arrangert to eksamensforelesninger og en midtsemesterforelesning, i samarbeid med Abakus
- Gjennomført bookingrunden i samarbeid med bedkom

### Vår 2019

- Bookingrunden for bedriftsarrangementer neste semester skjer nå
- Gjennomført 5 bedriftskurs, har 5 igjen
- **Skal arrangere kurs med Google**
- Planlegger å arrangere malekurs og swingkurs i samarbeid med Spanskrøret


## Profil- og aviskomiteen

- 3 personer har tatt permisjon i løpet av året, 1 person har sluttet i vervet.
- Tok opp 5 nye medlemmer etter sommeren hvorav en falt fra tidlig.
- Byttet økonomiansvarlig to ganger i løpet av året
- Hatt medarbeidersamtaler på høsten
### Grafisk:
- **Produsert ny logo til linjeforeningen.**
- **Produsert og bestilt nytt profileringsmateriale med den nye logoen på.**
- Bestilt stickers med den nye logoen som selges på nibble.
- **Satt i gang en intern merch-gruppe som arbeider med å få produsert ny Online-merch.**
- Ga ut årboka rett etter sommeren i fjor, solgte 31 stykk. (i følge webshop)
- Har satt i gang arbeidet med årets utgave. 
- Tatt bilde av alle komiteene + nodekomiteer.
- **Har hatt salg på linjeforeningsgenseren og solgte om lag 50 stk.**
- Produsert profileringsmateriell for TechTalks.
- Om lag 100 salg totalt på webshop.
- Så langt 71 bestillinger på profileringsmateriell gjennom bestillingssystemet. Dette er ekskludert bestillinger over mail.
- Bestilt opp nye lang og tro daljer.
- Hjulpet velkom med produksjon av profileringsmateriale.
### Offline:
- Gitt ut 4 utgaver
- Distribuert Offline til linjeforeninger/abonnenter 
### Samarbeid med Abakus:
- Snakket med ʀeadme om en felles workshop/
### Annet:
- Holdt CV-fotografering på høsten

## Trivselskomiteen

### Arrangementer 

#### Vår 2019 

- Seriefrokost
- Skitur til Grønlia
- Pirbadet med Arrkom
- Superbowl
- 17.mai-frokost

#### Høst 2019

- Frukt på kontoret
- Lunsj Lounge
- Høstsuppe
- Halloween på kontoret
- Code in the Dark
- Kinotur: Once upon a time in Hollywood
- Juleverksted
- Julegrøtfest
- Vafler på kontoret

#### Vinter 2020 

- Lunsj Lounge
- Tacofredag med Arrkom
- Trikoms kvarter
- Valentines på kontoret

#### Fremover 

- Skuddårsvors på kontoret
- Samf med Sander
- Ølsmaking
- Kult(filmer) med Kasper
- Filmmaraton
- Fotballkampvisning
- 17.mai-frokost
- Eurovision
- Eksamensgrilling

### Kontoret 

- Innført gamle ønsker til kiosken
- Gjorde kontoret til bodega under innflyttingsfesten i A-blokken
- Søkt penger til oppussing

### Medlemmer 

**Totalt:** 12 medlemmer 
**Nye:** 5 (4 førsteklassinger og 1 andreklassing) 
**Permisjon:** 1 

### Annet 

- Flyttet komitébod fra A4 til lager på IT-bygget
- Startet prosess for ny utforming av kontorvaktordningen

## Seniorkomiteen

 - Tatt opp 5 personer gjennom året
 - Utnevnt nestleder
 - Utnevnt økonomiansvarlig
 - ** Godkjent 5 nye interessegrupper **
 - ** Godkjent 13 pengesøknader **
 - Startet med møter hver 2. uke
 - Vært på hyttetur

 Vår/høst 2019

 - Arrangert utmatrikulering
 - Arrangert komitekickoff
 - Jobbet med prosjektarbeid

 Vår 2020

 - Begynt arbeid på neste utmatrikulering

## Ekskursjonskomiteen 2020

Turen

 - Planlagt tur til Sør-Korea og Japan, med faglig innhold i Sør-Korea
 - Ble kansellert pga krav fra NTNU - jobber med å kreve erstatning fra NTNU da det ikke går på forsikringen

Økonomi

 - Arrangerte dugnader for å samle inn midler
 - Arrangerte Tech Talks 20. Februar. 9 bedrifter. 15% økning i inntekt i forhold til i fjor. Pivoteringen var godt mottatt.
 - Overskudd brukes for å dekke avbestillingsgebyr, og utgifter i forbindelse med friuke(r).
 - Mer eksakt mapping av penger er TBD

Administrativt

 - 9 medlemmer
 - Ingen samarbeid med IPIT i år, da ikke nok folk var interesert i USA. Leder har til orientering nå en stilling i IPIT-prosjektet.
 - Startet opp ekskom2021, de har leder, nestleder, økans, og tech talks-ansvarlig
 - Jobber med å løsrive Tech Talks litt, så de som holder på med Tech Talks kan bry seg om det
 - Bra samarbeid med kommiteene i år, må jobbe med å forbedre kommunikasjon, men dette ordner seg.
 - Langsiktig mål: Arrangere en ekskursjon, og gjøre det enda lettere for neste kull å gjøre det samme.


## IT-ekskursjonen
- Totalt 7 medlemmer som arrangerte turen.
- 90 studenter var med på turen, den største turen noen gang.
- Turen varte fra 27. til 30. august.
- 10 Bedrifter ble besøkt, hvorav 4 av dem var ikke-konsulentbedrifter.
- Fikk inn en ny bedrift som Online aldri har hatt kontakt med før, nemlig Vipps.
- Flyreise, transport til og fra bedrifter og flyplass, og 3 netters hotellopphold ble dekket av bedriftene.
- Fikk mye gode tilbakemeldinger.
- Tok ikke opp noen nye medlemmer

## Velkomstkomiteen 2019

- Velkom besto av 18 medlemmer inkludert leder, nestleder og to masterstudenter.
- Bachelor hadde 12 grupper med 10-15 fadderbarn. Hver gruppe hadde 4-6 faddere. Denne størrelsen ga gruppene en god fylde på tross av eventuelle frafall.
- Master hadde fem grupper med 6-10 fadderbarn. Hver gruppe hadde 4-5 faddere. Her ble det mindre skille mellom gruppene, og mye ble gjort på tvers av grupper.
- Før fadderukene hadde vi infomøte med Lykkepromillen og kickoff for fadderne.
- I løpet av fadderukene hadde de fleste gruppene et vors på Realfagskjelleren og et vors på kontoret
- I løpet av to uker arrangerte vi åtte dager med mulighet for å drikke alkohol og seks dager uten.
- Vi arrangerte felles badedag med Abakus og Omega på Pirbadet med over 600 deltakere.

## Datakameratene FK

For Datakameratene FK har 2019 vært et meget godt år. Våren endte med en poengthriller
av de sjeldne i studentligaen, der vi etter siste kamp tronet på toppen av tabellen for første
gang i lagets historie! Fasiten etter ferdigspilt sesong ble smått utrolige 18 seire, 1 uavgjort
og 1 tap, 2 poeng foran andreplassen. 7-er laget hadde også sin første sesong, og har vist
seg å være et meget godt og populært tilbud, med litt lavere terskel enn 11-er laget. Laget
endte 18/19 sesongen med en sterk fjerdeplass med 7 seire, 3 uavgjort og 4 tap.
Med det kunne vi takke av det gamle styret, som i løpet av de to foregående årene har gjort
en helt enestående jobb med å heve Datakameratene sitt sportslige og sosiale nivå til nye
høyder. Høstsesongen ble, etter en god overlappingsperiode på våren, innledet av det
flunkende nye styret, som har satt seg følgende mål for sesongen 2019/20:
● Ha et arrangement i fadderperioden for å vise oss frem for nye spillere.
● Få en ny pallplassering i Studentligaen, til tross for at vi mistet en del viktige spillere i
sommer.
● Opprykk i 7dentligaen.
● Minst 1 lagfest per semester.
● Opprettholde et sosialt og sportslig fotballtilbud for alle nivå.
● Finne treningstider slik at alle ved Datateknologi, Kommunikasjonsteknologi og
Informatikk har mulighet til minst én trening i uken som ikke krasjer med forelesning.
Etter halvspilt sesong i studentligaen ligger 11-er laget på tabelltopp i avdeling A, og er på
stø kurs for å nå A-sluttspillet som spilles senere i vår. Dette er en prestasjon vi er veldig
stolte av, da store deler av laget er byttet ut fra forrige sesong. Vi tror dette har å gjøre med
en god rekrutteringsperiode i fadderperioden, der vi hadde åpen fotballtrening med grilling,
og over 50 oppmøtte! Vi har hatt god suksess med treningstider både ute og inne, på både
dagen og kvelden, slik at alle som vil har hatt mulighet til å komme.
Som ny klubb i 7dentligaen i fjor, ble vi automatisk plassert i den nederste divisjonen. Men
etter en god høstsesong endte vi til slutt opp på en fjerdeplass i divisjonen, og ble dermed
plassert i andre av totalt fire divisjoner i 19/20 sesongen. Dette har så langt vært
“nesten”-sesongen med tre seire og seks tap, der fem av tapene har vært med et knepent
mål. Til tross for dette har det vært godt stemning og høyt tempo blant samtlige på laget.
Til tross for store utskiftninger i styret, har det altså blitt et meget godt år, og vi gleder oss til
mer fotball, moro og sosiale sammenkomster det kommende året!


## Realfagskjelleren 

Vi har tatt opp to nye Onlinere: Emil Hjermstad og Marius Brogård Lerstein.

Vi skal ha generalforsamling den 7.03.2020, hvor vi skal velge ny leder, nestleder, økonomiansvarlig, og kjellerkontakter for hver linjeforening.

I tillegg har vi begynt å planlegge neste års jubileum.

SiT har skrudd opp leien på grunn av strøm, men vi har fått en økonomisk avtale med Velferdstinget som holder leien tilsvarende som før.

Vi har holdt ukentlig fredagsåpent, samt ekstra arrangementer av og til. I tilegg har vi hjulpet til på andre arrangementer, derriblant innflyttningsfesten på A-blokka.

Kjelleren har også blitt litt pusset opp og fått knagger og (snart) nytt beerpongbord. Vi har også fått brooklyn lager på tapp.

## Casual Gaming
- Arrangerte tre arrangamenter, to utgaver av StudLAN, pluss TrøndeLAN. 
- StudLAN flyttet fra P15 over til fjerde etasje i realfagsbygget.
- Sliter med deltakertall.
- Over 200 deltakere, mange fra TrøndeLAN
- Leier lager sammen med Smash Trondheim. Låner noe bodplass av Online.## Output

Vår 2019


Høst 2019Vår 2020
## Fondstyret

-Har hatt svært få møter dette året, fondets medlemmer er svært spredt for øyeblikket samt det ikke har vært så mange søknader

-Støttet 1 stk soundboks til arrkom samt seler, den har blitt svært godt brukt

-Støttet materialer og slikt til uketog byggingen, der vi fikk bygget en fantastisk flåte som engasjerte flere

-Støttet Online IL med et beløp for å komme seg mer i gang, der tanken er også at det skal brukes på et langsiktig perspektiv