Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.

Administrativt

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
2 16:30 16:32 Velkommen v/leder
0.5 16:32 16:32 Valg av ordstyrer
1 16:32 16:33 Valg av referenter
0.5 16:33 16:33 Valg av tellekorps
0.5 16:33 16:34 Valg av paraferer
5 16:34 16:39 Gjennomgang av tegnsetting
0.5 16:39 16:39 Gjennomgang av stemmesystem
1 16:39 16:40 Godkjenning av forretningsorden
0.5 16:40 16:40 Godkjenning av gjester
0.5 16:40 16:41 Godkjenning av talerett
0.5 16:41 16:41 Godkjenning av stemmeberettigede
0.5 16:41 16:42 Godkjenning av dagsorden
1 16:42 16:43 Godkjenning av referat fra 11. mars 2019
1 16:43 16:44 Godkjenning av innkalling
1 16:44 16:45 Godkjenning av saksliste
10 16:45 16:55 Registrering i stemmesystem
Total tid: 25 min

Årsberetninger

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 16:55 17:10 Årsberetning for Online og samarbeidspartnere
Total tid: 15 min

Regnskap

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 17:10 17:25 Godkjenning av regnskap 2019
Total tid: 15 min

Saksforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 17:25 Sak 1 - Fullt medlemskap for relevante masterretninger (Hovedstyret)
5 Sak 2 - Videreføre nedsettelsen av arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur" (AUO)
5 Sak 3 - Hovedstyret fortsetter arbeidet etter forslaget "nedsettelse av arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur" (AUO)
10 Sak 4 - Fjerne kontorvakter (Silje Moksnes og Andreas Amundsen)
10 Sak 5 - Øke støtten til jubkom (Thomas Iversen Ramm)
5 Sak 6 - Overføre ekstra beløp til jubkom (Thomas Iversen Ramm)
5 Sak 7 - Overføre midler til Fondet (Kaja Sofie Lundgaard og Mathias Fossum)
10 18:25 Sak 8 - Budsjettreglement (Aslak Hollund)
Total tid: 60 min

Pause 30 min med pizza

Vedtektsforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
75 18:55 Forslag 1: Splittelse av det to-delte vervet (AUO)
7 Forslag 2: Godkjenning av lederkandidater
5 Pause
10 Forslag 3: Legge ned valgkom (Aslak Hollund)
10 Forslag 4: Fjerne restriksjon om at medlemmer fra Valgkom ikke kan stille til Hovedstyret i §3.6.1 (Peter Rydberg)
5 Forslag 5 (om 4 faller): Hindre smutthull i at medlemmer fra Valgkom kan stille §3.6.1 (Peter Rydberg)
15 Forslag 6: Overføre IT-ekskursjonens arbeidsoppgaver til bedriftskomiteen
5 Forslag 7: Reversere fjorårets endring i budsjettmakten
2.5 Forslag 8: Organisasjonens navn (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 9: Kutte grupperinger fra §1 (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 10: Passe på at nodekomiteer også rapporterer om de er underlagt hovedstyret. (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 11: Fjerne dobbeltdefinering av rettigheter (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 12: Mistillit (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 13: Mistillit med mislighold (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 14: Opprette §0 Definisjoner (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 15: Oppdatere flertallsformer (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 16: Oppdatere flertallsformer, blanke stemmer teller ikke (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 17: Oppdatering av valgregelement (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 18: Stryke overflødig del av §3 (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 19: Flytte redaksjonell fullmakt (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 20: Forslag til vedtektsendringer (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 21: Flytte valg av valgkomité (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 22: Organisering til konstituering (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 23: Stryke overflødig linje i §3.4 (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 24: Skrive om 3.4.1 (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 25: Stryke overflødig tekst i §3.4.1 (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 26: Innstillt til innehar (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 27: Fjerne setning om at tellekorps skal sitte i salen (Aslak Hollund)
2.5 Forslag 28: Flytte medlemskapsparagraf (Aslak Hollund)
2.5 22:02 Forslag 29: Legge til §X Andre styringsdokumenter (Aslak Hollund)
Total tid: 187 min

Saksforslag del 2

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 22:02 Sak 9 - Utbedre retningslinjer for nestleders ansvar i komiteen (Alternativ til AUO) (August Solvang)
5 Sak 10 - Endring av dagsorden for komitéledervalg (AUO)
5 22:17 Sak 11 - Endring av dagsorden dersom forslag om intern valg av komitéleder går gjennom (AUO)
Total tid: 15 min

Pause 5 min

Fondets generalforsamling

Årsberetning for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
3 22:22 22:25 Årsberetning for fondet v/ Fondstyret
Total tid: 3 min

Saksforslag for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
Total tid: 0 min

Vedtektsforslag for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
Total tid: 0 min

Utdeling av lang og tro tjeneste 10 min

Valg for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 22:35 Valg av Onlinemedlem
10 Valg av tidligere hovedstyremedlem
10 23:05 Valg av ridder
Total tid: 30 min

Pause 5 min

Valg

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
40 23:10 Valg av leder
40 Valg av nestleder
10 Valg av økonomiansvarlig
10 Valg av styremedlem for arrangementskomiteen
10 Valg av styremedlem for bedriftskomiteen
20 Valg av styremedlem for drifts- og utviklingskomiteen
20 Valg av styremedlem for fag- og kurskomiteen
10 Valg av styremedlem for profil- og aviskomiteen
15 Valg av styremedlem for trivselskomiteen
15 02:20 Valg av valgkomite
Total tid: 3 t 10 min

Evaluering av generalforsamling

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 02:20 02:25 Evaluering av generalforsamling
Total tid: 5 min

Medaljeutdeling og bilde

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 02:25 02:30 Medaljeutdeling og bilde
Total tid: 5 min