* [2020 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020)  - Forside
* [2020 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2020 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2020 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2020 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2020 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2020 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

**Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.**


### Administrativt
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16:30 | 16:32 | Velkommen v/leder | |
| 0.5 | 16:32 | 16:32 | Valg av ordstyrer | |
| 1 | 16:32 | 16:33 | Valg av referenter | |
| 0.5 | 16:33 | 16:33 | Valg av tellekorps | |
| 0.5 | 16:33 | 16:34 | Valg av paraferer | |
| 5 | 16:34 | 16:39 | Gjennomgang av tegnsetting | |
| 0.5 | 16:39 | 16:39 | Gjennomgang av stemmesystem | |
| 1 | 16:39 | 16:40 | Godkjenning av forretningsorden | |
| 0.5 | 16:40 | 16:40 | Godkjenning av gjester | |
| 0.5 | 16:40 | 16:41 | Godkjenning av talerett | |
| 0.5 | 16:41 | 16:41 | Godkjenning av stemmeberettigede | |
| 0.5 | 16:41 | 16:42 | Godkjenning av dagsorden | |
| 1 | 16:42 | 16:43 | Godkjenning av referat fra 11. mars 2019 | |
| 1 | 16:43 | 16:44 | Godkjenning av innkalling | |
| 1 | 16:44 | 16:45 | Godkjenning av saksliste | |
| 10 | 16:45 | 16:55 | Registrering i stemmesystem | |
| Total tid: | |25 min|### Årsberetninger
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16:55 | 17:10 | Årsberetning for Online og samarbeidspartnere |  |
| Total tid: | |15 min|

### Regnskap
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17:10 | 17:25 | Godkjenning av regnskap 2019 | |
| Total tid: | |15 min|


### Saksforslag
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|10| 17:25 ||Sak 1 - Fullt medlemskap for relevante masterretninger (Hovedstyret)||
|5|||Sak 2 - Videreføre nedsettelsen av arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur" (AUO)||
|5|||Sak 3 - Hovedstyret fortsetter arbeidet etter forslaget "nedsettelse av arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur" (AUO)||
|10|||Sak 4 - Fjerne kontorvakter (Silje Moksnes og Andreas Amundsen)||
|10|||Sak 5 - Øke støtten til jubkom (Thomas Iversen Ramm)||
|5|||Sak 6 - Overføre ekstra beløp til jubkom (Thomas Iversen Ramm)||
|5|||Sak 7 - Overføre midler til Fondet (Kaja Sofie Lundgaard og Mathias Fossum)||
|10|| 18:25|Sak 8 - Budsjettreglement (Aslak Hollund) ||
| Total tid: | |60 min|

## Pause 30 min med pizza

### Vedtektsforslag
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|75|18:55||Forslag 1: Splittelse av det to-delte vervet (AUO)||
|7|||Forslag 2: Godkjenning av lederkandidater||
|5|||Pause||
|10|||Forslag 3: Legge ned valgkom (Aslak Hollund)||
|10|||Forslag 4: Fjerne restriksjon om at medlemmer fra Valgkom ikke kan stille til Hovedstyret i §3.6.1 (Peter Rydberg)||
|5|||Forslag 5 (om 4 faller): Hindre smutthull i at medlemmer fra Valgkom kan stille §3.6.1 (Peter Rydberg)||
|15|||Forslag 6: Overføre IT-ekskursjonens arbeidsoppgaver til bedriftskomiteen||
|5|||Forslag 7: Reversere fjorårets endring i budsjettmakten||
|2.5|||Forslag 8: Organisasjonens navn (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 9: Kutte grupperinger fra §1 (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 10: Passe på at nodekomiteer også rapporterer om de er underlagt hovedstyret. (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 11: Fjerne dobbeltdefinering av rettigheter (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 12: Mistillit (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 13: Mistillit med mislighold (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 14: Opprette §0 Definisjoner (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 15: Oppdatere flertallsformer (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 16: Oppdatere flertallsformer, blanke stemmer teller ikke (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 17: Oppdatering av valgregelement (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 18: Stryke overflødig del av §3 (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 19: Flytte redaksjonell fullmakt (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 20: Forslag til vedtektsendringer (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 21: Flytte valg av valgkomité (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 22: Organisering til konstituering (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 23: Stryke overflødig linje i §3.4 (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 24: Skrive om 3.4.1 (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 25: Stryke overflødig tekst i §3.4.1 (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 26: Innstillt til innehar (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 27: Fjerne setning om at tellekorps skal sitte i salen (Aslak Hollund)||
|2.5|||Forslag 28: Flytte medlemskapsparagraf (Aslak Hollund)||
|2.5||22:02|Forslag 29: Legge til §X Andre styringsdokumenter (Aslak Hollund)||
| Total tid: | |187 min|

### Saksforslag del 2
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|5|22:02||Sak 9 - Utbedre retningslinjer for nestleders ansvar i komiteen (Alternativ til AUO) (August Solvang)||
|5|||Sak 10 - Endring av dagsorden for komitéledervalg (AUO)||
|5||22:17|Sak 11 - Endring av dagsorden dersom forslag om intern valg av komitéleder går gjennom (AUO)||
| Total tid: | |15 min|

## Pause 5 min

## Fondets generalforsamling

### Årsberetning for fondet

| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|3|22:22|22:25|Årsberetning for fondet v/ Fondstyret||
| Total tid: | | 3 min |

### Saksforslag for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| Total tid: | | 0 min |

### Vedtektsforslag for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| Total tid: | | 0 min |

### Utdeling av lang og tro tjeneste 10 min

### Valg for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 10  |22:35 | | Valg av Onlinemedlem | |
| 10  ||| Valg av tidligere hovedstyremedlem | |
| 10  ||23:05| Valg av ridder| |
| Total tid: | | 30 min |

## Pause 5 min
  
### Valg
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 23:10 | | Valg av leder |  |
| 40 | | | Valg av nestleder |  |
| 10 | | | Valg av økonomiansvarlig |  |
| 10 | | | Valg av styremedlem for arrangementskomiteen | |
| 10 | | | Valg av styremedlem for bedriftskomiteen | |
| 20 | | | Valg av styremedlem for drifts- og utviklingskomiteen |  |
| 20 | | | Valg av styremedlem for fag- og kurskomiteen | |
| 10 | | | Valg av styremedlem for profil- og aviskomiteen |  |
| 15 | | | Valg av styremedlem for trivselskomiteen |  |
| 15 | | 02:20 | Valg av valgkomite |  |
| Total tid: | |3 t 10 min| 
 
### Valg av komitéledere
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:20| | Valg av leder av arrangementskomiteen | |
| 15 | | | Valg av leder av bedriftskomiteen | |
| 15 | | | Valg av leder av drifts- og utviklingskomiteen |  |
| 15 | | | Valg av leder av fag- og kurskomiteen | |
| 10 | | | Valg av leder av profil- og aviskomiteen |  |
| 20 | | 03:45| Valg av leder av trivselskomiteen |  |
| Total tid: | |1 t 25 min|

### Evaluering av generalforsamling
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:45 |03:50 | Evaluering av generalforsamling |  |
| Total tid: | |5 min|

### Medaljeutdeling og bilde
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:50| 03:55 | Medaljeutdeling og bilde |  |
| Total tid: | |5 min|