Dagsorden 2021

Administrativt

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
2 16:30 16:32 Velkommen v/leder
0.5 16:32 16:32 Valg av ordstyrer
1 16:32 16:33 Valg av referenter
0.5 16:33 16:33 Valg av tellekorps
0.5 16:33 16:34 Valg av paraferer
5 16:34 16:39 Gjennomgang av tegnsetting
0.5 16:39 16:39 Gjennomgang av stemmesystem
1 16:39 16:40 Godkjenning av forretningsorden
0.5 16:40 16:40 Godkjenning av gjester
0.5 16:40 16:41 Godkjenning av talerett
0.5 16:41 16:41 Godkjenning av stemmeberettigede
0.5 16:41 16:42 Godkjenning av dagsorden
1 16:42 16:43 Godkjenning av referat fra 1. mars 2020
1 16:43 16:44 Godkjenning av innkalling
1 16:44 16:45 Godkjenning av saksliste
10 16:45 16:55 Registrering i stemmesystem
Total tid: 25 min

Årsberetninger

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 16:55 17:10 Årsberetning for Online og samarbeidspartnere
Total tid: 15 min

Regnskap

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 17:10 17:25 Godkjenning av regnskap 2021
Total tid: 15 min

Saksforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 17:25 17:40 Sak 1 - Benytte "preferansevalg" ved ordinær generalforsamling 2022 (Thomas Iversen Ramm og Kristoffer Nyvoll) ---
5 17:40 17:45 Sak 2 - Ta i bruk formelt budsjettreglement (Christoffer Stensrud, Aslak Hollund og Johannes Kvamme) ---
5 17:45 17:50 Sak 3 - Overføre midler til fondet (Christoffer Stensrud, Johanne Tronstad) ---
Total tid: 25 min

Pause 30 min til middag

Vedtektsforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 18:20 18:35 Forslag 1: Fjerne møte- og talerett for bankomleder (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic) ---
5 18:35 18:40 Forslag 2: Godkjenne bankomleder på Generalforsamlingen (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic) ---
15 18:40 18:55 Forslag 3: Fjerne møte- og talerett for seniorkom (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic) ---
15 18:55 19:10 Forslag 4: Gi seniorkomleder stemmerett i styret (fremmes dersom Forslag 3 faller) (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic) ---
5 19:10 19:15 Forslag 5: Seniorkomleder godkjennes av Hovedstyret (fremmes dersom forslag 4 faller) (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic) ---
5 19:15 19:20 Forslag 6: Vedtektsfeste budsjettreglement (Aslak Hollund, Christoffer Stensrud, Johannes Kvamme) ---
10 19:20 19:30 Pause ---
5 19:30 19:35 Forslag 7: Komitéleder som stedsfortreder til styremedlem v/ AUO ---
10 19:35 19:45 Forslag 8: Konkretisere mistillitsparagraf (Mathias Fossum og Monika Muzyk) ---
5 19:45 19:50 Forslag 9: Gjeninnføre appkom som nodekomité ---
10 19:50 20:00 Forslag 10: Omorganisering av nodekomiteer (Thea Karin Fladby og Sindre Langaard) ---
5 20:00 20:05 Forslag 11: Fjerne §4.8 Vervvarighet
Total tid: 105 min

Utdeling av Særskilt utmerkelse 8 min

Utdeling av lang og tro tjeneste 5 min

Fondets generalforsamling

Årsberetning for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
2 20:18 20:20 Årsberetning for fondet v/ Fondstyret
Total tid: 2 min

Saksforslag for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
Total tid: 0 min

Saksforslag for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 20:20 20:35 Sak 1 - Utrede en strategi for forvaltning av Fondet (Henrik Giil Liisberg og Mathias Fossum) ---
Total tid: 15 min

Valg for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 20:35 20:45 Valg av Onlinemedlem
10 20:45 20:55 Valg av tidligere hovedstyremedlem
5 20:55 21:00 Valg av ridder
Total tid: 25 min

Pause 10 min

Valg

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
40 21:10 21:50 Valg av leder
5 21:50 21:55 Pause
40 21:55 22:35 Valg av nestleder
10 22:35 22:45 Valg av økonomiansvarlig
10 22:45 22:55 Valg av styremedlem fra arrangementskomiteen
15 22:55 23:10 Valg av styremedlem fra bedriftskomiteen
10 23:10 23:20 Pause
10 23:20 23:30 Valg av styremedlem fra drifts- og utviklingskomiteen
10 23:30 23:40 Valg av styremedlem fra fag- og kurskomiteen
15 23:40 23:55 Valg av styremedlem fra profil- og aviskomiteen
10 23:55 00:05 Valg av styremedlem fra trivselskomiteen
10 00:05 00:15 Valg av styremedlem fra seniorkomiteen (Dersom vedtektsforslag 4 går gjennom)
15 00:15 00:30 Valg av valgkomite
Total tid: 3 t 20 min

Godkjenning av komitéledere

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
3 00:30 00:33 Godkjenning av komitéleder fra arrangementskomiteen
3 00:33 00:36 Godkjenning av komitéleder fra bank- og økonomikomiteen (Dersom vedtektsforslag 2 går gjennom)
3 00:36 00:39 Godkjenning av komitéleder fra bedriftskomiteen
3 00:39 00:42 Godkjenning av komitéleder fra drifts- og utviklingskomiteen
3 00:42 00:45 Godkjenning av komitéleder fra fag- og kurskomiteen
3 00:45 00:48 Godkjenning av komitéleder fra profil- og aviskomiteen
3 00:48 00:51 Godkjenning av komitéleder fra trivselskomiteen
Total tid: 19 min

Evaluering av generalforsamling

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 00:51 00:56 Evaluering av generalforsamling
Total tid: 5 min