Innhold

Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 16. februar kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

Saksforslag

Sak 1 - Fokus på miljø i organisasjonen (Henrik Moe Wæhre og Thea Karin Fladby)

Bakgrunn Online er en linjeforening med høyt forbruk, og per dags dato blir det tatt lite hensyn til miljø og klima i linjeforeningen. Eventuelle endringer og tiltak i en så stor linjeforening mener vi kan utgjøre en ganske stor effekt på miljøet.

Forslag Onlines komiteer skal utarbeide tiltak for å gjøre komiteens drift mer miljøvennlig.

Hver komité i Online, både node- og kjernekomiteer, skal utarbeide tiltak eller retningslinjer som har som hensikt å gjøre komiteens drift mer miljøvennlig. Tiltakene, og hvordan gjennomføringen har gått, skal så presenteres på neste års Generalforsamling sammen med årsberetningene.

Eksempler på tiltak:

  • Ha større andel vegetarmat på arrangementer
  • Ha klimaavtrykk i fokus når transportmiddel velges
  • Mer gjenbruk av ting og utstyr i boden

Sak 2 - Overføre midler til fondet (Milla Weium og Duvara Nishaharan)

Bakgrunn I løpet av 2021 støttet fondet aktivitet for 162 000 kr (Åre og Jubileum). På bakgrunn av Onlines regnskapsår for 2021, likvide midler og driftsresultatet, foreslås det å overføre 200 000 kr til fondet.

Forslag Overføre 200 000 kroner til Onlines Fond

Sak 3 - Flytte makten til å gjøre mindre endringer i budsjettet til Bankom (Milla Weium og Thomas Hasvold)

Bakgrunn: Budsjettreglmenentet tillatter mindre endringer i budsjettet under Hovedstyrets ordinære møter. I dag må endringene godkjennes av Hovedstyret før Bankom kan gjøre noen endringer. Vi vil flytte denne maketen til Bankom, da det er bankom som har innsyn og best forutsetninger for å ta den avgjørelsen. I Bankom er komiteene representert slik at de kan komme med innspill. Det vil gjøre at mindre justeringer i budsjettet kan vedtas uten ekstra godkjenning av Hovedstyret. Endringer skal presenteres for Hovedstyret.

Forslag til endring:

Budsjettreglement for Online

Erstatte:

Hovedstyret har muligheten til å godkjenne mindre endringer i budsjettet på ordinære styremøter

Med:

Bankom har muligheten til å godkjenne mindre endringer i budsjettet på ordinære møter. Alle godkjente endringer må presenteres for Hovedstyret