Hovedstyret

Generelt:

 • Gjennomført GenVORS.
 • Delt ut lang og tro
 • Nominert riddere til Immball 2023
 • Deltatt på ledelseskurs sammen med Backlog og Støttehjulet
 • Gjennomført “Den nødvendige samtalen” for tillitsvalgte med Sit
 • Fått ned merchretningslinjer som komiteene skal følge
 • Arrangert kompilering
 • Arrangert sommerfest for Online i Oslo
 • Gjennomført komiteopptaket høsten 2023
 • Utarbeidet en samarbeidsavtale med datakameratene guttelaget
 • Deltatt på FIF-møte på vårsemesteret

Samarbeid med andre:

 • Deltatt på møter med IE
 • Deltatt på linjeledermøter hver måned.
 • Representert på diverse jubileum, revyer og gallaer. Deltatt på En psykt vanlig uke 2023

Sosialt og kos:

 • Hatt styrevors med eksterne og riddere på realfagskjelleren før immball
 • Representert Online på diverse immball og gallaer
 • Har deltatt på Thilde og Abakus kompilering

Debug

 • to medlemmer har blitt ferdig med master.
 • tatt opp to nye medlemmer.
 • tatt i bruk nominasjonsskjema hvor man kan nominere folk inn i Debug.
 • Arrangert perling+kake på kontoret på torsdagen etter genfors

Arrangementskomiteen

 • Vi har arrangert 4 arrangementer:
 • Hybel til hybel
 • Komiteseminar
 • Veldedighetsfest
 • Utmatrikulering 3. og 5. klasse
 • Immball
 • Blåtur
 • Paint n Sip
 • Vors før oktoberfest
 • Vi har tatt opp 6 nye medlemmer
 • Miljøtiltak: Vi prøver å bruke kollektivt der det lar seg gjøre. Resirkulerer søppel etter arrangementer.

Bank- og økonomikomiteen

 • Vi har tatt opp 7 nye medlemmer
 • Vi har gjennomført bokføring for alle transaksjoner for første halvår 2023
 • Vi har gjennomført revidering av første halvår 2023
 • Vi gjennomført budsjettrevidering med overføring av midler til høsten 2023
 • Vi har ryddet og fjernet gammelt regnskap fra boden
 • Miljøtiltak: Vi har bestilt minst vegetar pizza hver arbeidskveld<3

Bedriftskomiteen

 • Tok opp og onboardet 5 nye førsteklassing
 • Planlagt og gjennomført 9 bedriftsarrangementer og støttet KiD under 2 arrangementer
 • Startet planlegging av samarbeidsarrangement med FeminIT og Bekk
 • Begynt å planlegge vårens arrangementer
 • Skaffet to generalsponsorer og to tittelsponsorer til fadderukene
 • Skaffet bedriftsannonser til Offline
 • Opprettet og begynt å ta i bruk Online sin bedriftsinstagram
 • Lagt ut 58 stillingsannonser
 • Gjennomført ideworkshop, Oslotur og fellesmøte med fagkom
 • Feiret 25 års jubileum
 • Gått over fra wiki og trello til notion
 • Miljøtiltak: Kuttet bruken av engangskopper ved å bestille opp gjenbrukskopper i samarbeid med tidligere kaffesponsor.

Drifts- og utviklingskomiteen

Prosjekter:

 • Vi har jobbet på nye OW, og åpnet 87 pull requests siden forrige generalforsamling
 • Vi har byttet til Linear for issues, og åpnet 336 issues
 • Vi har jobbet mot en MVP på det nye vinstraff systemet
 • Vi har begynt et sideprosjekt om å kicke liv i Grades igjen
 • Vi har shippet diverse fikses og QoL endringer til OW4

Admin:

 • Vi har tatt opp 7 nye medlemmer, og er i dag 18 aktive medlemmer fordelt på 3 utviklingsteam
 • Vi har redusert skykostnader med opp til 40% sammenlignet med i fjor
 • Vi har tatt i bruk et nytt ticketing system på hjelp@online.ntnu.no
 • Vi har gjennomført intern retrospektiv ifbm arbeidsprosess og miljø
 • Vi har fått et nytt GDPR-compliant analytics dashboard (istedenfor Google Analytics)

Miljøtiltak:

 • Vi har enten migrert eller eri prosessen å migrere alt fra on-prem på IT-bygget til sky
 • Vi har sluttet å bestille levering på pizzaen, og henter den selv

Fag- og kurskomiteen

 • Tok opp 6 nye medlemmer, og er totalt 16 aktive medlemmer.
 • Planlagt og gjennomført 7 bedriftskurs og ett ikke-bedriftskurs
 • Planlagt og gjennomført 2 eksamensforelesinger i samarbeid med Abakus
 • Gjennomført ideworkshop, oslotur og fellesmøte med bedkom
 • Planlagt og gjennomført Lightning talks i samarbeid med Abakus og Thilde
 • Godt i gang med planlegging og booking av vårens arrangemneter
 • Er med på å planlegge Tech Talks som skal gjennomføres

Miljøtiltak: Vi etterstreber å tilby kollektivtransport eller felles-spasering mellom kurs og mingling. I tillegg har vi gjennomført felles bookingmøter med abakus for å etterstrebe fellesarrangementer eller back-to-back -kurs for å minke transport-utslipp.

Profil- og aviskomiteen

Vi er 21 aktive medlemmer og tok opp 8 prokommere dette opptaket.

 • Plakatbestillinger/bongbestillinger: 18 plakatbestillinger
 • Gitt ut to utgaver av offline
 • Gitt ut 6 Nettartikler
 • Vi lagde Årbok
 • Slapp ny Online merch
 • Holdt møte med SoMe-gruppa
 • Miljøtiltak: Senket antall opplag av offline
 • Gått over til bruk av Notion
 • Vi har valgt ny redaktør
 • Begynt planlegging for en Online-TikTok
 • Revidert interne retningslinjer
 • Deltatt på gullblekka - en prisutdeling for linjeaviser → vi kom på andre plass i folkeprisen og slo readme

Trivselskomiteen

 • Vi har tatt opp 7 nye medlemmer. Totalt er vi 17 aktive medlemmer og en aktiv pang
 • Arrangementer 2023:
  • Male handlenett
  • Strikk og drikk
  • Kontoret for førsteklassinger
  • Blanda vors før halloween
  • Julegrøt og høstsuppe
  • Vors før julebord
  • Diverse lavterskel på kontoret i skoletiden
  • LunsjLounge annenhver uke
  • Vaffelsteking ca. to ganger i semesteret
 • Miljøtiltak: rester fra lunsjlounge blir fryst ned/satt i kjøleskap og spart til neste gang, for å forhindre matsvinn og spare penger.

I tillegg har vi hatt vaskeworkshop hvor vi vaset kontoret grundig, ryddet og vasket boden og vasket kaffekroken.

Backlog

 • Arrangementer:
  • Arrangerte rydding av boden i et samarbeid med andre komiteer
  • Arrangerte kurs for HS og komiteledere etter vårens generalforsamlingen, og planlegger en etter denne generalforsamlingen
  • Arrangerte hundekos i eksamensperioden i vår
  • Arrangerte komitekickoff
 • Prosjekter
  • Løpeuke: Hadde løpeuke som ble gjennomført i samarbeid med andre komiteer
  • Autobank har hatt opptak
  • Revy: Grunnet lave søkertall var det dessverre ikke mulig å få gjennomført. Takk til revystyret som har stått på!
  • Organisasjonsstruktur: Tatt en nøye vurdering av Onlines nåværende organisasjonsstruktur og kommer med vedtektsforslag til endringer
 • Diverse
  • Tatt opp ett nytt medlem
  • 8 aktive interessegrupper
  • I løpende dialog med backup i Abakus for å finne ut hvordan vi kan definere oss og vår rolle i Online mer
 • Miljøtiltak
  • Ryddet i boden så komiteer kan gjenbruke det de har uten å kjøpe inn nytt
  • Servert vegetarmat på kurs

Applikasjonskomiteen

 • Vi har tatt opp 9 nye medlemmer
 • Vi har lagd nettside for 2 arrangementer: veldedighetsfest og Online Løpeuke
 • Vi har nå begynt på en nettside for fondet til Online
 • Vi fortsetter nå på Onlineapp og komiteopptakssystem prosjektene
 • Miljøtiltak: Vi tar tog til hytta istedet for å leie bil for hyttetyr og oppfordrer medlemmene våre til å bruke dark mode på notion og andre apper vi bruker mye for å spare strøm

FeminIT

 • Tatt opp 6 nye medlemmer
 • Gjennomført et arrangement i fadderuken
 • Arrangert kafe-onsdag, eksamenslesning, aktiv mandag, 1. - 4. klasse middag, lunsj, markering av kvinnedagen
 • Samarbeider med Bedkom om et arrangement med Bekk
 • Miljøtiltak: Ikke bestilt plakater fra prokom i like stor grad som tidligere

Ekskursjonskomiteen 2023

 • Gjennomført en vellykket ekskursjon
 • 48 stk, fordelt mellom da 3. 4. og 5-klassinger
 • Mye styr med ekskursjonsledere og IDI. Har gitt tilbakemelding om dette.
 • Turen ble mye billigere enn forventet. Fikk tilbakebetalt deltakerene rundt 35% av innbetalt depositum
 • Brukt mye tid på erfaringsskriv og retrospekt for å sikre at Ekskom 2024 kan dra nytte av våre erfaringer. Leder av Ekskom 2023 har innsyn i Ekskom 2024s arbeid for god erfaringsoverføring og for å bistå dersom det trengs.
 • Miljøtiltak: Dro ikke til Asia for den kulturelle uken:)

Ekskursjonskomiteen 2024

 • Ekskom består av 13 aktive medlemmer, 1 permittert
 • Bestilt tur til Milano, Praha og Amsterdam
 • Turen er fra 16. mars til 31. mars
 • Blir totalt 29 deltakere
 • Ferdig med innbetaling av depositum
 • Samarbeider med Fagkom og Bedkom om Tech Talks 2024
 • Har hatt en dugnad i sommer, skal ha flere i november og til våren
  Miljøtiltak:
 • Holder ekskursjonsreisen innen Europa!

Online IL

 • Vi har arrangert 7 arrangementer
 • Vi har tatt opp 5 nye medlemmer
  Miljøtiltak:
 • Vi har løpt til løpearrangementene våres
 • Vi har kjøpt bakstvarer fra lokalt bakeri
 • Bruker kollektiv transport når det lar seg gjøre

ITEX

 • Besto av 6 medlemmer som ikke var fra bedkom eller fagkom
 • Arrangerte bedriftstur til Oslo til tross for nedgangstider
 • Fikk med veldig mange nye 4. klassinger på turen
 • Hadde samarbeid med et par "nye" bedrifter som Online ikke har samarbeidet med før, håper det kan bli tatt videre
 • Miljøtiltak: vi tok tog hjem fra Oslo. Har foreslått ny struktur til neste års ITEX som gjør tog begge veier mulig

Realfagskjelleren

 • Nye lys på beerpong rommet (Nye uvlys og taklampe).
 • Prosjektor i «stua», nå med mulighet for karaoke.
 • Nye puter i alle rom.
 • Nye lys på hele kjellern (både Philips hue og led strips).
 • Inntak av nye medlemmer (alle linjeforeninger har tatt opp nye).
 • Ny Discord server for både eksterne og interne.
 • Klar for ny ridder ordning på kjellern i nær framtid.

Casual Gaming

 • Deltatt med gamingstand på FinnFramFest på Spektrum.
 • Medarrangert gamingsonen på UKM Norge i Olavshallen.
 • Deltatt med gamingstand på Torucon.
 • Deltatt på fadderspillkveld hos Online.
 • Brukt mye tid på planlegging av TrøndeLAN (arrangeres i oktober).

Output

 • Output fortsetter å øve på AKKS.
 • Vi har gjennomført to konserter: Catch IDI og immatrikuleringsballet til online.
 • Vi har hatt litt utveksling av medlemmer, og planlegger å ha en åpen øvelse.
 • Vi har gjort innkjøp av nytt trommeteppe.

Datakameratene

 • 11'-er endte 22/23 sesongen på 5. plass i B-sluttspill
 • 7'-er endte på delt 2. plass i 1. divisjon
 • Vi har fått rekruttert nye studenter. Fra informatikk har vi fått noen nye spillere og de gamle spillerne fortsetter å være aktive.
 • Fra informatikk er det mest aktivitet på 7'er.
 • 7'er er som alltid åpent for alle.
 • 11'er ligger nå på 3. plass etter 4 spilte kamper.
 • 7'er ligger nå på 2.plass etter 5 spilte kamper.
 • Vi skal arrangere lagfest denne høsten (litt vanskelig å sette dato på grunn av Uka). Vi skal også arrangere lagfest til våren, forhåpentligvis med Datakameratene FKJ.

Fondstyret

 • I fondet så har det blitt investert en sum hver måned siden nyttår og dette har gitt en avkastning på ca 21%.
 • I tillegg så er en nettside med oversikt over fondet og veksten til fondet under utvikling.
 • Fondet har fått 0 søknader i år.