Innhold

Kandidater til verv

Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 2023-2024.

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

De som har meldt interesse til Hovedstyret er:

Dersom vedtektsforslaget om organisasjonsstrukturen faller:

  • Styrerepresentant fra arrkom: Jacob Alveberg
  • Styrerepresentant fra bedkom: Frederik Farstad
  • Styrerepresentant fra dotkom: Brage Baugerød
  • Styrerepresentant fra fagkom: Anja Ødegård
  • Styrerepresentant fra prokom: Erik David Thiis-Evensen
  • Styrerepresentant fra trikom: Markus Helgø Wathle

Dersom vedtektsforslaget om organisasjonsstrukturen går gjennom:

  • En av tre styremedlem: Frederik Farstad, Brage Baugerød, Erik David Thiis-Evensen

Dersom vedtektsforslaget om organisasjonsstruktur går gjennom vil Hovedstyret bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og tre styremedlemmer. Alle kandidater stiller til samme rollen og vil bli stemt inn samtidig.