Innhold

Dokumenter fra årets generalforsamling

Presentasjon: Generalforsamling 2024 Vår

Onlines vedtekter GitHub: Vedtekter Online
Onlines fonds vedtekter: Vedtekter Fondet

Onlines vedtekter og referat fra forrige generalforsamling

Onlines vedtekter: Onlines vedtekter
Onlines fonds vedtekter: Fondets Vedtekter
Referat Generalforsamlingen Høst 2023: Referat Onlines generalforsamling H2023.pdf

Referat fra genVORS: Referat genVORS V2024.pdf

Referat fra Generalforsamling våren 2024: Referat Onlines generalforsamling V2024.pdf

Regnskap 2023 og budsjett 2024

Informasjon

Hva: Onlines generalforsamling

Når: 26. februar 2024, kl.16:15

Hvor: Gamle elektro, EL6

Generalforsamlingen Høsten 2024 finner sted 26.februar på Gamle elektro, EL6. Alle medlemmer av Online er hjertelig velkommen til å delta og påvirke veien videre for linjeforeningen.

Om du har en sak du vil at Hovedstyret for perioden 24/25 skal fokusere på, og ønsker å ha med deg resten av medlemmene på dette, må du fremme et saksforslag. Du kan alltids sende en e-post til hovedstyret på hovedstyret@online.ntnu.no om du har tilbakemeldinger eller meninger.

Ønsker du å forandre på vedtektene fremmer du et vedtektsforslag. Det gjør du ved å sende forslaget til hovedstyret@online.ntnu.no senest to uker før generalforsamlingen. Det vil si ** 12. februar 2024, kl.23:59**. Skriv vedtektsendringen slik at de kan gå rett inn i vedtektene. På generalforsamlingen må du fremme forslaget for de fremmøtte medlemmene.

Det vil ikke være mulighet til å gjøre endringer på vedtektsforslagene på generalforsamlingen. Derfor inviterer Hovedstyret til vedtektskveld. Du finner mer informasjon om økonomi og vedtektskveld her.

Om du ønsker å stille til et Hovedstyreverv kan du skrive deg opp på Kandidater til Hovedstyret. Om du har spørsmål om ledervervene kan du kontakte valgkomiteen på valgkom@online.ntnu.no.

Vel møtt!

https://vedtatt.no/

Du må være tilstede for å ha stemmerett og kunne bli stemmeberettiget.