Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.

Administrativt

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
2 16:15 16:17 Velkommen v/leder
0.5 16:17 16:17 Valg av ordstyrer
1 16:17 16:18 Valg av referenter
0.5 16:18 16:18 Valg av tellekorps
0.5 16:18 16:19 Valg av paraferer
5 16:19 16:24 Gjennomgang av tegnsetting
0.5 16:24 16:24 Gjennomgang av stemmesystem
1 16:24 16:25 Godkjenning av forretningsorden
0.5 16:25 16:25 Godkjenning av gjester
0.5 16:25 16:26 Godkjenning av talerett
0.5 16:26 16:26 Godkjenning av stemmeberettigede
0.5 16:26 16:27 Godkjenning av dagsorden
1 16:27 16:27 Godkjenning av referat fra 05. mars 2018
1 16:28 16:29 Godkjenning av innkalling
1 16:29 16:30 Godkjenning av saksliste
10 16:30 16:40 Registrering i stemmesystem
Total tid: 25 min

Årsberetninger

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
4 16:40 16:44 Årsberetning Hovedstyret
2 16:44 16:46 Årsberetning Bank- og økonomikomiteen
2 16:46 16:48 Årsberetning Arrangementskomiteen
2 16:48 16:50 Årsberetning Bedriftskomiteen
2 16:50 16:52 Årsberetning Drifts- og utviklingskomiteen
2 16:52 16:54 Årsberetning Fag- og kurskomiteen
2 16:54 16:56 Årsberetning Profil- og aviskomiteen
2 16:56 16:58 Årsberetning Trivselskomiteen
2 16:58 17:00 Årsberetning Seniorkomiteen
2 17:00 17:02 Årsberetning Ekskursjonskomiteen 2019
2 17:02 17:04 Årsberetning IT-ekskursjonen
2 17:04 17:06 Årsberetning Velkomstkomiteen 2018
2 17:06 17:08 Årsberetning Datakameratene FK
2 17:08 17:10 Årsberetning Realfagskjellern
2 17:10 17:12 Årsberetning Casual Gaming
2 17:12 17:14 Årsberetning Output
Total tid: 34 min

Pause 16 minutter

Regnskap

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 17:30 17:45 Godkjenning av regnskap 2018
15 17:45 18:00 Godkjenning av budsjett 19/20
Total tid: 30 min

Pause 5 minutter

Saksforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 18:05 18:20 Saksforslag 1 v/ Johannes Kvamme
7 18:20 18:27 Saksforslag 2 v/ Hovedstyret
10 18:27 18:37 Saksforslag 3 v/ Aslak Hollund
8 18:37 18:45 Saksforslag 4 v/ Endre Ullberg
Total tid: 40 min

Pause 30 min med pizza

Vedtektsforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 19:15 19:30 Vedtektsforslag 1 v/ Hovedstyret
7 19:30 19:37 Vedtektsforslag 2 v/ Hovedstyret
10 19:37 19:47 Vedtektsforslag 3 v/ Hovedstyret
10 19:47 19:57 Vedtektsforslag 4 v/ Hovedstyret
10 19:57 20:07 Vedtektsforslag 5 v/ Hovedstyret
10 20:07 20:17 Vedtektsforslag 6 v/ Hovedstyret
7 20:17 20:24 Vedtektsforslag 7 v/ Hovedstyret
10 20:24 20:34 Vedtektsforslag 8 v/ Hovedstyret
10 20:34 20:44 Vedtektsforslag 9 v/ Hovedstyret
7 20:44 20:51 Vedtektsforslag 10 v/ Hovedstyret
10 20:51 21:01 Vedtektsforslag 11 v/ Hovedstyret
7 21:01 21:08 Vedtektsforslag 12 v/ Hovedstyret
10 21:08 21:18 Vedtektsforslag 13 v/ Hovedstyret
7 21:18 21:25 Vedtektsforslag 14 v/ Hovedstyret
7 21:25 21:32 Vedtektsforslag 15 v/ Hovedstyret
7 21:32 21:39 Vedtektsforslag 16 v/ Hovedstyret
7 21:39 21:46 Vedtektsforslag 17 v/ Hovedstyret
7 21:46 21:53 Vedtektsforslag 18 v/ Hovedstyret
10 21:53 22:03 Vedtektsforslag 19 v/ Hovedstyret
7 22:03 22:10 Vedtektsforslag 20 v/ Hovedstyret
7 22:10 22:17 Vedtektsforslag 21 v/ Aslak Hollund
Total tid: 3 t 2 min

Pause 5 min

Fondets generalforsamling

Årsberetning for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
3 22:23 22:26 Årsberetning for fondet v/ Fondstyret
Total tid: 3 min

Saksforslag for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
7 22:26 22:33 Saksforslag 1 v/ Hovedstyret
Total tid: 7 min

Vedtektsforslag for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
7 22:33 22:40 Vedtektsforslag 1 v/ Hovedstyret
10 22:40 22:50 Vedtektsforslag 2 v/ Hovedstyret
Total tid: 17 min

Pause 5 min

Valg for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 22:50 23:00 Valg av Onlinemedlem
10 23:00 23:10 Valg av tidligere hovedstyremedlem 1
10 23:10 23:20 Valg av tidligere hovedstyremedlem 2
10 23:30 23:40 Valg av ridder
Total tid: 40 min

Pause 10 min

Valg

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 23:50 00:05 Valg av leder
15 00:05 00:20 Valg av nestleder
35 00:20 00:55 Valg av økonomiansvarlig
10 00:55 01:05 Valg av leder av arrangementskomiteen
10 01:05 01:15 Valg av leder av bedriftskomiteen
10 01:15 01:25 Valg av leder av drifts- og utviklingskomiteen
10 01:25 01:35 Valg av leder av fag- og kurskomiteen
10 01:35 01:45 Valg av leder av profil- og aviskomiteen
10 01:45 01:55 Valg av leder av trivselskomiteen
10 01:55 02:05 Valg av valgkomite
Total tid: 2 t 15 min

Evaluering av generalforsamling

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 02:05 02:10 Evaluering av generalforsamling
Total tid: 5 min

Medaljeutdeling og bilde

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 02:10 02:15 Medaljeutdeling og bilde
Total tid: 5 min