Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 19/20 og Fondstyret i perioden 2019-2021.

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

De som har meldt interesse til Hovedstyret er:

 • Leder: August Sollesnes Solvang
 • Nestleder: Henrik Liodden
 • Økonomiansvarlig: Thomas Iversen Ramm, Mathias Fossum, Jon-Inge Heggstad, Kaja Sofie Lundgaard
 • Arrkom: Alis Wilson, Thomas Iversen Ramm (Stilte under genfors)
 • Bedkom: Sigrun Nummedal, Erling Wisløff
 • Dotkom: Monika Muzyk, Ole Anders Stokker, Petter Charles Redfern (Stilte under genfors)
 • Fagkom: Andreas Amundsen
 • Prokom: Benedicte Helen Myrvoll
 • Trikom: Jon-Inge Heggstad, Silje Marie Savland Moksnes

De som har meldt interesse til Fondstyret er:

 • Onlinemedlem (kan ikke ha vært medlem av en kjernekomitè): Nicolai André Dalaaker
 • Tidligere hovedstyremedlem 1 (to årig): Christian Nyvoll
 • Ridder: Christoffer Skar Lofsberg

På grunn av at et av fondstyrets medlemmer har trukket seg, blir det valg på enda en stilling:

 • Tidligere hovedstyremedlem 2 (ett årig): Agnete Djupvik, Martin Bjerke (Benket)