* [2019 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019)   - Forside
* [2019 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2019 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2019 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2019 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2019 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2019 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 19/20 og Fondstyret i perioden 2019-2021. 

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.  

**De som har meldt interesse til Hovedstyret er:**

* *Leder:* **August Sollesnes Solvang**
* *Nestleder:* **Henrik Liodden**
* *Økonomiansvarlig:* Thomas Iversen Ramm, Mathias Fossum, Jon-Inge Heggstad, **Kaja Sofie Lundgaard**
* *Arrkom:* **Alis Wilson**, Thomas Iversen Ramm (Stilte under genfors)
* *Bedkom:* **Sigrun Nummedal**, Erling Wisløff
* *Dotkom:* Monika Muzyk, **Ole Anders Stokker**, Petter Charles Redfern (Stilte under genfors)
* *Fagkom:* **Andreas Amundsen**
* *Prokom:* **Benedicte Helen Myrvoll** 
* *Trikom:* Jon-Inge Heggstad, **Silje Marie Savland Moksnes**

**De som har meldt interesse til Fondstyret er:**

* *Onlinemedlem (kan ikke ha vært medlem av en kjernekomitè):* **Nicolai André Dalaaker**
* *Tidligere hovedstyremedlem 1 (to årig):* **Christian Nyvoll**
* *Ridder:* **Christoffer Skar Lofsberg**

På grunn av at et av fondstyrets medlemmer har trukket seg, blir det valg på enda en stilling:

* *Tidligere hovedstyremedlem 2 (ett årig):* Agnete Djupvik, **Martin Bjerke** (Benket)