OBS! Dette er en alternativ kandidatliste for det tilfellet der splittelsen av det to-delte komitéledervervet blir vedtatt. Da deler man altså komitéleder inn i styremedlem og komitéleder, som enda kan være samme person hvis ønskelig. Dette vedtektsforslaget kan du lese mer om her.

Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har AUO laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 20/21 og Fondstyret i perioden 2020-2021.

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

De som har meldt interesse til Hovedstyret er:

 • Leder: Benedicte Helen Myrvoll, Pål-Edward Larsen, Mathias Fossum
 • Nestleder: Øyvind Jalland Schjerven, Sigurd Oxaas Wie
 • Økonomiansvarlig: Christoffer Stensrud, Thomas Iversen Ramm
 • Styremedlem fra arrkom: Sindre Langaard
 • Styremedlem fra bedkom: Kristoffer Nyvoll
 • Styremedlem fra dotkom: Henrik Hørlück Berg, Monika Muzyk, Anh-Kha Vo
 • Styremedlem fra fagkom: Øyvind Jalland Schjerven, André Schjøth, Johan August Østbye
 • Styremedlem fra prokom: Henrik Giil Liisberg
 • Styremedlem fra trikom: Erik Skår, Thea Karin Fladby, Jon-Inge Heggstad

OBS! Dersom vedtektsforslaget om internt valg av komitéleder også går gjennom, vil komiteene velge sine egne komitéledere, som Hovedstyret godkjenner senest én måned etter generalforsamlingen. Dette vedtektsforslaget kan du lese mer om her.

Hvis forslaget om internt valg ikke går gjennom, vil det være ordinært valg av komitéledere på generalforsamlingen, og listen under vil være utgangspunktet for det valget.

De som har meldt interesse som komitéledere er:

 • Arrkomleder: Sindre Langaard
 • Bedkomleder: Martin Kvalsund, Marcus Schrøder
 • Dotkomleder: Henrik Hørlück Berg, Vigdis-Irene Steinsund
 • Fagkomleder: Øyvind Jalland Schjerven, Elise Stautland
 • Prokomleder: Pål Andreas Morholmen
 • Trikomleder: Jørgen Nummedal Sveberg, Erik Skår