## Innhold
* [2023 Høst Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h)   - Forside
* [2023 Høst Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2023 Høst Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Høst Halvårsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2023 Høst Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2023 Høst Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2023 Høst Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

## Dokumenter fra årets generalforsamling
Presentasjon: [Generalforsamling 2023 Høst](https://docs.google.com/presentation/d/1X4QmPVh5e_cNDm7kb78r5goNMCaHhhE0y7cEzJYabO4/edit?usp=sharing)

Onlines vedtekter GitHub: [Vedtekter Online](https://github.com/dotkom/Onlines_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc)    
Onlines fonds vedtekter:  [Vedtekter Fondet](https://github.com/dotkom/Onlines_Fond_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc) 
 
Referat fra genVORS: [attachment:848]

Referat 2023 Høst: [attachment:847]

## Onlines vedtekter og referat fra forrige generalforsamling 
Onlines vedtekter: [Onlines vedtekter](https://github.com/dotkom/Onlines_Fond_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc)  
Onlines fonds vedtekter: [Fondets Vedtekter](https://github.com/dotkom/Onlines_Fond_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc)   
Referat Generalforsamlingen Våren 2023: [attachment:843]  

## Regnskap 2022 og budsjett 2023

- Regnskap:  [Regnskap 2022]() 
- Budsjett: [Budsjett](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkO_xNA-wblijGAgjgVx8fPuAHrAJnk1OtVUPp5Ul84/edit?usp=sharing) 

## Informasjon

**Hva:** Onlines generalforsamling  

**Når:** 16. oktober 2023, kl. 17:15 

**Hvor:** Hovedbygningen, H3

Generalforsamlingen Høsten 2023 finner sted **16.oktober på Hovedbygningen, H3**. Alle medlemmer av Online er hjertelig velkommen til å delta og påvirke veien videre for linjeforeningen. 

Om du har en sak du vil at Hovedstyret for perioden 23/24 skal fokusere på, og ønsker å ha med deg resten av medlemmene på dette, må du fremme et saksforslag. Du kan alltids sende en e-post til hovedstyret på [hovedstyret@online.ntnu.no](mailto:hovedstyret@online.ntnu.no) om du har tilbakemeldinger eller meninger.

Ønsker du å forandre på [vedtektene](https://github.com/dotkom/Onlines_Vedtekter/blob/master/vedtekter.pdf) fremmer du et vedtektsforslag. Det gjør du ved å sende forslaget til [hovedstyret@online.ntnu.no](mailto:hovedstyret@online.ntnu.no) **senest to uker før** generalforsamlingen. Det vil si ** 02. oktober 2023, kl.23:59**. Skriv vedtektsendringen slik at de kan gå rett inn i vedtektene. På generalforsamlingen må du fremme forslaget for de fremmøtte medlemmene.

Det vil ikke være mulighet til å gjøre endringer på vedtektsforslagene på generalforsamlingen. Derfor inviterer Hovedstyret til vedtektskveld. Du finner mer informasjon om økonomi og vedtektskveld [her](https://old.online.ntnu.no/wiki/online/okogved/).

Om du ønsker å stille til et Hovedstyreverv kan du skrive deg opp på [Kandidater til Hovedstyret](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023v/valg). Om du har spørsmål om ledervervene kan du kontakte valgkomiteen på [valgkom@online.ntnu.no](mailto:valgkom@online.ntnu.no).Vel møtt!

## Link til stemmesystem

[https://vedtatt.no/](https://vedtatt.no/)

Du må være tilstede for å ha stemmerett og kunne bli stemmeberettiget.