Onlines vedtekter

Hvert år holder Online sin generalforsamling hvor alle onlinere har rett til å møte opp for å stemme over nye ledere for respektive komiteer, nestleder og leder, samt over nye saksforslag og vedtekter.

Gjeldende vedtekter for Online: GitHub

Fondets vedtekter

Fondets vedtekter ble sist endret 22. mars 2022.

Gjeldende vedtekter for Fondet: Github.

Ekskursjonskomiteens vedteker

Ekskursjonskomiteens vedtekter ble sist oppdatert 24. september 2020.

Gjeldende vedtekter for ekskom: Ekskom vedtekter [162,3 KB]

Komiteenes retningslinjer

Utover vedtektene har hver komité et sett med retningslinjer. De finnes her.