## Onlines vedtekter  
Hvert år holder Online sin generalforsamling hvor alle onlinere har rett til å møte opp for å stemme over nye ledere for respektive komiteer, nestleder og leder, samt over nye saksforslag og vedtekter.  

Gjeldende vedtekter for Online: [GitHub](https://github.com/dotkom/Onlines_Vedtekter)

## Fondets vedtekter
Fondets vedtekter ble sist endret 22. mars 2022.  

Gjeldende vedtekter for Fondet:  [Github](https://github.com/dotkom/Onlines_Fond_Vedtekter).

## Ekskursjonskomiteens vedteker 
Ekskursjonskomiteens vedtekter ble sist oppdatert 24. september 2020.  

Gjeldende vedtekter for ekskom:[attachment:815 title:"Ekskom vedtekter" size]  

### Komiteenes retningslinjer
Utover vedtektene har hver komité et sett med retningslinjer. De finnes [her](https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/).