Retningslinjene for komiteene er å finne [her](https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/)