Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 20/21 og Fondstyret i perioden 2020-2021.

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

De som har meldt interesse til Hovedstyret er:

 • Leder: Mathias Fossum, Benedicte Helen Myrvoll, Pål-Edward Larsen
 • Nestleder: Øyvind Jalland Schjerven, Sigurd Oxaas Wie
 • Økonomiansvarlig: Christoffer Stensrud, Thomas Iversen Ramm
 • Arrkom: Sindre Langaard
 • Bedkom: Kristoffer Nyvoll
 • Dotkom: Henrik Hørlück Berg, Anh-Kha Vo, Vigdis-Irene Steinsund
 • Fagkom: Øyvind Jalland Schjerven, Johan August Østbye, Elise Rabassa Stautland, André Schjøth
 • Prokom: Henrik Giil Liisberg
 • Trikom: Thea Karin Fladby, Jørgen Nummedal Sveberg

De som har meldt interesse til Fondstyret er:

 • Onlinemedlem:
 • Tidligere hovedstyremedlem: Kaja Sofie Lundgaard, Henrik Liodden
 • Ridder: Marius Enerly

Alternativ kandidatliste

Grunnet vedtektsforslag og saksforslag som endrer valgprosessen i år har Arbeidsgruppen for Undersøkelse av Organisasjonsstruktur åpnet en alternativ kandidatliste. Den alternative kandidatlisten dekker det mulige tilfellet der komitélederrollen blir splittet inn i styremedlem og komitéleder, som du kan lese mer om her.

Som kandidatlisten over viser man interesse for kandidatur i verv, og man har enda mulighet for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

Den alternative kandidatlisten finner du her.