## Innhold
* [2022 Høst - Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h)  - Forside
* [2022 Høst - Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2022 Høst - Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2022 Høst - Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2022 Høst - Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2022 Høst - Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2022 Høst - Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

## Dokumenter fra årets generalforsamling
Presentasjon: [Her](https://docs.google.com/presentation/d/1pxRdneaszn3vbcsiq7GwBaUz2_UPJu2t/edit#slide=id.p1) 
Onlines vedtekter: [Vedtekter på Github](https://github.com/dotkom/Onlines_Vedtekter) 
Referat økonomi og vedtektskveld: [attachment:829] 
Referat høsten 2022: [attachment:837] 

## Onlines vedtekter og referat fra forrige generalforsamling 
Onlines vedtekter: [Onlines vedtekter](https://github.com/dotkom/Onlines_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc) 
Referat Generalforsamlingen 2022: [attachment:824] 
 


## Regnskap 2021 og budsjett 2022

- Regnskap: [Regnskap 2021](https://docs.google.com/spreadsheets/d/12MkNM1CxZlZaws5TtRqclYenoNi0Dd4llIUhUmjONoM/edit?usp=sharing) 
- Budsjett: [Budsjett v2](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XCH5HwBEdIpPO8CKKI5UbmijpCUKJcE7TBFHXh5tmXc/edit?fbclid=IwAR05Crz5-M3OtcmpMqO_Y1iUcZn1N8vAn1__FOrSMQqlYma8JcxFvUpg81c#gid=878627518) 

## Informasjon

**Hva:** Onlines generalforsamling 
**Når:** 19. Oktober 2022, kl. 16:30 
**Hvor:** Verkstedteknisk VE1 

Generalforsamlingen 2021 finner sted **19. Oktober 16:30 på Verkstedteknisk: VE1**. Alle medlemmer av Online er hjertelig velkommen til å delta og påvirke veien videre for linjeforeningen. 

Om du har en sak du vil at Hovedstyret for perioden 22/23 skal fokusere på, og ønsker å ha med deg resten av medlemmene på dette, må du fremme et saksforslag. Du kan alltids sende en e-post til hovedstyret på [hovedstyret@online.ntnu.no](mailto:hovedstyret@online.ntnu.no) om du har tilbakemeldinger eller meninger.

Ønsker du å forandre på [vedtektene](https://github.com/dotkom/Onlines_Fond_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc) fremmer du et vedtektsforslag. Det gjør du ved å sende forslaget til [hovedstyret@online.ntnu.no](mailto:hovedstyret@online.ntnu.no) **senest to uker før** generalforsamlingen. Det vil si **5. Oktober 2022**. Skriv vedtektsendringen slik at de kan gå rett inn i vedtektene. På generalforsamlingen må du fremme forslaget for de fremmøtte medlemmene.

Det vil ikke være mulighet til å gjøre endringer på vedtektsforslagene på generalforsamlingen. Derfor inviterer Hovedstyret til vedtektskveld. Du finner mer informasjon om økonomi og vedtektskveld [her](https://old.online.ntnu.no/wiki/online/okogved/).

Om du ønsker å stille til et Hovedstyreverv kan du skrive deg opp på [Kandidater til Hovedstyret](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/valg). Om du har spørsmål om ledervervene kan du kontakte valgkomiteen på [valgkom@online.ntnu.no](mailto:valgkom@online.ntnu.no).Vel møtt!

## Link til stemmesystem

[https://vedtatt.no](https://vedtatt.no/)

Du må være tilstede for å ha stemmerett og kunne bli stemmeberettiget.