Browsing /online/generalforsamlingen/genfors2023v/. There are 6 articles in this level.
Tittel Slug Last modified
Årsberetninger våren 2023 aarsberetninger 1 år, 2 måneder siden
Dagsorden Generalforsamlingen våren 2023 dagsorden 1 år, 3 måneder siden
Forretningsorden våren 2023 forretningsorden 1 år, 3 måneder siden
Kandidater våren 2023 valg 1 år, 2 måneder siden
Saksforslag våren 2023 saksforslag 1 år, 2 måneder siden
Vedtektsforslag våren 2023 vedtekstforslag 1 år, 3 måneder siden