Her fins en samling med sanger som man stadig finner i lystige lag blandt studenter i Trondheim. Bidrag med nye og gamle sanger mottas med glede, og om det fins en lenke til innspilling av sangen gjør det alle glade!

Studentsanger
----------------

- [Nu klinger](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/nu-klinger-igjennom/) - Selve Trondheimstudentsangen! Obligatorisk å kunne.
- [Himmelseng](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/himmelseng/) - Sangen med kun to originale vers, flere vers legges til underveis.
-  [Calypso](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/calypso)
-  [Theodor](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/theodor)
-  [Fader Abraham](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/faderabraham)
-  [Takka før mati](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/takkaformati)
-  [Lambo](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/lambo) - På tide å tømme glasset!
-  [Sommer på haugen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/sommerpahaugen)
-  [Liten jumbo](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/litenjumbo)
-  [Lille Ronny](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/lilleronny)
-  [Ludøl til du dør](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/ldoltildudor)
-  [Selen lever](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/selenlever)
-  [Studentervisen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/studentervisen)
-  [Asbest](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/asbest)
-  [Kamerater, hev nu glasset](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/kamerater)
-  [Kjellerfylla](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/kjellerfylla)
-  [Kom til kjellern](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/komtilkjellern)
-  [Kjærlighetsvise til byen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/kjarlighettilbyen)
-  [Inn i skogen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/inniskogen)
-  [Balladen om Theobald Thor](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/theobald) - En studentvise som handler om en
  mann som blotter seg for en kvinne og dreper hennes hund med sitt
  kjønnsorgan.
-  [Når Trondheim blir hovedstad!](nar-trondheim-blir-hovedstad)

Andre sanger
------------

-  [Artillerisangen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/artillerisangen)
-  [Bordvise om ølets fortreffelige egenskaper](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/bordvise)
-  [Grønnsakspisevise](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/gronnsakspisevise)
-  [Det er det samme
  hvor jeg havner når jeg dør](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/naarjegdor)
-  [Det er en gammel skikk](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/gammelskikk)
-  [Det beste nordmenn vet](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/nordmenn)
-  [Duxen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/duxen)
-  [Et løfte til mor](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/loftetilmor)
-  [Eventyr](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/eventyr)
-  [Fallskjermhoppersangen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/fallskjermhopperen)
-  [Fikk jeg ikke henne](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/fikkjegikkehenne)
-  [Norges Skaal (For Norge, Kjempers
  Fødeland)](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/fornorge)
-  [Good Ship Venus(Friggin’ in the Riggin)](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/shipvenus)
-  [Kråkevisa](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/kraka)
-  [Når jeg blir edru](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/edru)
-  [Skinnfella](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/skinnfella)
-  [Skulle ønske jeg var i dine
  klær](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/idineklar)
-  [Stiveste snutt](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/stivestesnutt)
-  [Velkomst](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/velkomst)
-  [Vi vil ha flere…](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/flere)
-  [Våre barndomshelter](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/barndomshelter)
-  [Waltz Me Around Again, Willie](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/willie)

Andre drikkeviser
-----------------

-  [Bacćus](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/baccus)
-  [Bo i container](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/container)
-  [Brigg](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/brigg)
-  [Etter ein rangel](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/rangel)
-  [Dagen før dagen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/dagenfordagen)
-  [Drink ‘til I Die](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/drinktilidie) 
  * [Full i dag](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/fullidag)
  * [Full i går](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/fulligar) 
  * [Gamle venner](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/gamlevenner) 
  * [Godiva’s Hymn(The Engineers’ Drinking Song)](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/godivashymn)
-  [I et vinhus vil jeg sige](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/vinhus)
-  [Jeg er en liten…](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/jegerliten)
-  [Kagga](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/kagga)
-  [Kranselaget](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/kranselaget)
-  [Kjære broder, rens din stemme](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/rensdinstemme)
-  [Nøtteliten blir full](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/notteliten)
-  [Sluttstrupen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/sluttstrupen)
-  [Finsk Drikkevise](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/finskdrikkevise)
-  [Nord-Norsk Drikkevise](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/nordnorskdrikkevise)

Politisk korrekt
----------------

-  [Vesle Hoa (moderinfisert utgave)](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/veslehoa)

Om øl
-----

-  [Bayer i hånden](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/bayer)
-  [Bayeren](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/bayeren)
-  [Deilig er en pils i grunn](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/deiligpils)
-  [Deilig er pilsen](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/deiligerpilsen)
-  [Du kalde, duggfriskne pilsner goddag](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/pilsner)
-  [En øl i hånda](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/en-ol-i-handa) 
-  [Lille øl](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/lilleol)
-  [Mmm… Øl](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/mmol)
-  [Norsk bryggerisang](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/bryggerisang)
-  [Ut etter øl](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/uteetterol)
-  [Ølsang](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/olsangen)
-  [Ølvise](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/olvise)
-  [Øl av rette slaget](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/olavretteslag)
-  [Øl og dram](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/ologdram)

Små
---

-  [Den ølglade sjømanns vise](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/olgladesjomann)
-  [Drikke-kultur](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/drikkekultur)
-  [Du skal få en dag i mårå](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/endag)
-  [Drikkeliten](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/drikkeliten)
-  [Klar liksom en perle](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/perle)

Skåler
------

-  [Alla har det så bra](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/sabra)
-  [Dampbåten](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/dampbåten)
-  [Drikke dagen lang](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/drikkedagenlang)
-  [Rundup](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/rundup)
-  [skål - skål - skål](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/skaal)
-  [Så hever vi](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/hevervi)
-  [Tradisjonell skål](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/tradisjonellskaal)
-  [Ål-skål](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/aalskaal)
-  [Skål kamerater](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/skaalkamerater)

Bordvers
--------

-  [Bordvers](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/bordvers)
-  [Jeg er pervers](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/pervers)
-  [Theodor](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/theodor)

Rop
---

-  [Andra sidan](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/andrasidan)
-  [Barnestemmer](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/barnestemmer)

Dikt
----

-  [Ved et studenterjubilæum](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/studenterjubileum)
-  [Studentersange](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/studentersange)
-  [Studentersang](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/studentersang) 
-  [CharterMartins-vise](/wiki/online/info/sosialt-og-okonomisk/studentsanger/chartermartinssang)