Fra og med hovedstyremøtet 28. september 2011 begynte Hovedstyret å legge ut møtereferatene sine her på den åpne wikien slik at alle som ønsker kan se hvilken retning Online er på vei. Med det vil det bli enklere for alle å komme med innspill og idéer til Hovedstyret. 
Merk at personinformasjon, bedriftsdiskusjoner og annen sensitiv informasjon er fjernet. 

Møtereferater
------------------ 
### Vår 2024
- [2024-08-04](2024-08-04) - Komitéstørrelse, ITV og bånd
- [2024-18-03](2024-18-03) - IDI semestermøte og arealkontakt 
- [2024-11-03](11-03-2024) - Retningslinjer, kontor og ekskom
- [2024-04-03](2024-04-03) - Første møtet med nytt styre
- [2024-26-02](2024-26-02) - Siste offisielle møtet med dette styret :(
- [2024-19-02](2024-19-02) - Dotkom-søknad og masterfadderansvarlige
- [2024-12-02](2024-12-02) - Tech Talks og ItDagene
- [2024-05-02](2024-05-02) - Genfors og t-skjorter
- [2024-29-01](2024-29-01) - Nyhetsbrev og Aba IL?
- [2024-23-01](2024-23-01) - Stormøte
- [2024-22-01](2024-22-01) - Nibble i chokehold, genfors prep
- [2024-15-01](2024-15-01) - Sliten gjeng etter Åre 
- [2024-10-01](2024-10-01) - Nytt år nye muligheter 
### Høst 2023
- [2023-20-11](2023-20-11) - Ti retningslinjer, dato for kompilering og suppleringsopptak 
- [2023-15-11](2023-15-11) - Stormøte
- [2023-13-11](2023-13-11) - Mer retningslinjer, velkomopptak og forberedelse til stormøte
- [2023-06-11](2023-06-11) - 1. klasse taskforce, retningslinjer
- [2023-30-10](2023-30-10) - Retningslinjer, nyhetsbrev og ansvarsområder
- [2023-23-10](2023-23-10) - Nytt styre!
- [2023-16-10](2023-16-10) - Søknader, valg og retrospekt på splittelsen av valg til HS
- [2023-10-10](2023-10-10) - IDI takeover og engelske prikkeregler
- [2023-02-10](2023-02-10) - Immatrikuleringsball 2024 og noe prikkeregler
- [2023-25-09](2023-25-09) - FIF, kompilering og mer generalforsamling
- [2023-18-09](2023-18-09) - GenVORS og Generalforsamling oppstart
- [2023-11-09](2023-11-09) - Revidering av budsjett, kaffe og div.
- [2023-04-09](2023-04-09) - Fadderukene, NTNU snapchat takeover
- [2023-28-08](2023-28-08) - Diverse, opptak, genfors/vors
- [2023-23-08](2023-23-08) - Opptak, styrevors, genfors/vors
### Vår 2023
- [2023-20-07](2023-20-07) - Sommermøte, medlemsskap søknader og div.
- [2023-08-05](2023-08-05) - Komitévors, masterfaddere
- [2023-02-05](2023-02-05) - Fase ut Nibble, ny støtteordning, og detaljer rundt opptak
- [2023-24-04](2023-24-04) - Revy-opptak, betaling på arrangement og nominasjonsskjema
- [2023-17-04](2023-17-04) - Ekstraordinær generalforsamling, Appkom pizzastøtte og prikkregler
- [2023-27-03](2023-27-03) - HS i andre komiteer og Daljer & Pins
- [2023-20-03](2023-20-03) - Fond og kompilering
- [2023-13-03](2023-13-03) - Psykt vanlig uke og masse workshop-mails
- [2023-06-03](2023-06-03) - Stappet kalender, organisasjonsstruktur
- [2023-27-02](2023-27-02) - Mer Komitemerch, overgangsfase rundt genfors
- [2023-20-02](2023-20-02) - Komitemerch, Ny leder/nest-leder ITEX, Organisasjonsstruktur
- [2023-13-02](2023-13-02) - Debug i styret, representasjonsmidler, prikkregler mingling
- [2023-06-02](2023-06-02) - Forb. generalforsamling og representasjon
- [2023-30-01](2023-30-01) - Lederbånd & SOME
- [2023-23-01](2023-23-01) - Komiteer, opptak og IG
- [2023-17-01](2023-17-01) - Første møte i 2023 woho!
### Høst 2022
- [2022-11-15](2022-11-15) - Jub-støtte, frister for referat, stormøter
- [2022-11-09](2022-11-09) - Kalenderkræsj vol.2, FIF-erfaringsbank
- [02-11-2022](02-11-2022) - Backlog, interessegrupper og kalenderkrasj
- [26-10-2022](26-10-2022) - Prikker og opptak av velkom og itex
- [2022-10-19](2022-10-19) - Snart generalforsamling! 
- [2022-10-12](2022-10-12) - Status på genfors og datakam kontrakter
- [2022-10-05](2022-10-05) - Status på genfors og engelske arrangementer
- [2022-09-28](2022-09-28) - Ægir i RFK, Genfors, Daljer og t-skjorter til oil, retrospekt hovedopptak
- [2022-09-21](2022-09-21) - ØoV, Genfors, Notion
- [2022-09-14nr2](2022-09-14nr2) - Genfors, FIF-møte og valg av styrerepresentanter
- [2022-09-14](2022-09-14) - Stormøte
- [2022-09-07](2022-09-07) - Planlegger genfors
- [2022-08-31](2022-08-31) - Omøblering og revidert Budsjett møte  
- [2022-08-24](2022-08-24) - Årets første møte<3

### Vår 2022
- [2022-06-16](2022-06-16) - Sommermøte
- [2022-05-11](2022-05-11) - Siste møte for semesteret! 
- [2022-05-04](2022-05-04) - FeminIT besøker, hovedopptak og masse småting  
- [2022-04-27](2022-04-27) - Masse retningslinjer
- [2022-04-20](2022-04-20) - Påskeoppdatering
- [2022-04-06](2022-04-06) - Håndaballag og redigeringsrettigheter
- [2022-03-30](2022-03-30) - Promoteringsprosjekt og samarbeid med Excited
- [2022-03-23](2022-03-23) - alumnibånd og IDI støtte
- [2022-03-16](2022-03-16) - Slack-kanal og Sit-kurs
- [2022-03-09](2022-03-09) - Infomail og veldedighetsfest
- [2022-02-03](2022-02-03) - Første møtet med nye styret 
- [2022-23-02](2022-23-02) - Genfors prepping og prikkregler
- [2022-16-02](2022-16-02) - Genfors og jubvors
- [2022-09-02](2022-09-02) - Statusoppdateringer
- [2022-02-02](2022-02-02) - Vedtektskveld retro og genforsplanlegging
- [2022-26-01](2022-26-01) - Siste møtet før økonomi- og vedtektskveld
- [2022-19-01](2022-19-01) - En Psykt Vanlig Uke og insta-takeover

### Høst 2021
- [2021-23-11](2021-23-11) - Godkjenning av budsjett og retro
- [2021-16-11](2021-11-21) - Trivselsundersøkelse
- [2021-09-11](2021-09-11) - Output og Onlines nye pin
- [2021-02-11](2021-02-11) - Prikkregler og ølkurs 
- [2021-26-10](nye-pins-og-klare-uka-galla) - Nye pins og klare til UKA-galla 
- [2021-19-10](2021-19-10) - Prikkregler og fort gjort møte
- [2021-12-10](2021-12-10) - Sosialt medlemskap, fotoarkiv og opptak
- [2021-11-10](2021-11-10) - Åpen diskusjonskveld
- [2021-05-10](2021-05-10) - Prikk på ekskursjon og sosialt medlemskap
- [2021-28-09](2021-09-28) - Forbedringspotensialer i Online og informasjonsflyt ut til komiteene
- [2021-21-09](2021-09-21) - Stormøte
- [2021-14-09](2021-09-14) - UKE-toget og onboarding
- [2021-07-09](2021-09-07) - Jentekom, cloud, seniorkom og daljer
- [2021-01-09](HS-MOTE-1-SEPTEMBER) - Opptak, seniorkom og pangordning, og appkom økans
### Vår 2021 
- [2021-05-04](mote04052021) - Kompilering, onlinepotten og OW-roller
- [2021-04-27](mote27042021) - UKEtoget, innføring i mail og sommerplanlegging
- [2021-04-20](mote20042021) - Pangordning, datakameratene og økonomikurs
- [2021-04-13](mote13042021) - Stormøte
- [2021-04-06](mote06042021) - Jubileum, planlegging av stormøte og alumniundersøkelse
- [2021-03-23](mote23032021) - Ekskom, seniorkom og semesterundersøkelse.
- [2021-03-16](mote16032021) - Intensjonsavtale ekskom, fadderkontrakt og nodekomiteedaljer 
- [2021-03-09](mote09032021) - En psykt vanlig uke, instagram
- [2021-03-02](mote02032021) - Første møte!
- [2021-02-23](mote23022021) - Siste møte 
- [2021-02-16](mote16022021) - Stormøte og retningslinjer 
- [2021-02-09](mote09022021) - Vedtektskveld 
- [2021-02-02](mote02022021) - Genfors-prep, komitèarbeidsundersøkelse, veldedighetsfest
- [2021-01-26](mote-26012021) - AUO, Si ifra, genfors
- [2021-01-13](mote-13012021) - Nytt år, RFK og genfors-workshop 

### Høst 2020 
- [2020-11-06](mote-06112020) - Recap av året, budsjettmøte
- [2020-10-30](mote30102020) - Budsjett, fadderkontrakt
- [2020-10-23](mote23102020) - Bodretningslinjer, siifra,
- [2020-10-16](mote16102020) - Retningslinjer for corona, tilganger
- [2020-10-09](mote10092020) - Kopper, Vivas og innovasjon
- [2020-10-01](mote10012020) - Åpent Møte
- [2020-09-24](mote24092020) - Siifra, Bankomledertilganger
- [2020-09-18](mote18092020) - Maskot, genfors og signaturer
- [2020-09-11](mote11092020) - Budsjettendringer
- [2020-09-04](mote09092020) - 
- [2020-08-28](mote28082020) - Promovideo og daljer
- [2020-08-13](mote13082020) - Fadderuke og opptak
- [2020-07-29](mote-29072020) - Tilleggspakke for komiteer, budsjettreglement 

### Vår 2020 
- [2020-04-29](mote29042020) - Svinn i Kiosk, Appkom
- [2020-04-22](mote22042020) - AUO, FIF
- [2020-04-01](mote01042020)
- [2020-03-25](mote25032020)
- [2020-03-11](mote11032020)
- [2020-03-04](mote04032020) - Første møte med nye HS
- [2020-02-26](mote26022020) - Siste møte
- [2020-02-19](mote19022020)
- [2020-02-12](mote12022020)
- [2020-01-22](mote22012020)
- [2020-01-15](mote15012020)- genfors, jubkom, komiteseminar
- [2020-01-08](mote08012020) 

### Høst 2019 
- [2019-11-30](mote30112019)
- [2019-11-13](mote13112019)
- [2019-11-06](mote06112019)
- [2019-10-30](mote30102019)
- [2019-10-23](mote23102019)
- [2019-10-16](mote16102019)
- [2019-10-09](mote-2019-10-09)
- [2019-10-02](mote02102019)- prosjekter, kontrakt ekskom, endringer itex, GDPR, komitemedlemer permisjon
- [2019-09-25](mote25092019)
- [2019-09-18](mote18092019)
- [2019-09-11](mote11092019)
- [2019-09-04](mote04092019)
- [2019-08-25](mote25082019) 

### Vår 2019 
- [2019-05-13](mote13052019) 
- [2019-05-06](mote06052019-kompilering-uketoget-og-sommerfest) 
- [2019-04-26](mote26042019) 
- [2019-04-08](mote04082019) 
- [2019-04-01](mote01042019)
- [2019-03-29](mote29032019) 
- [2019-03-22](mote-22032019)
- [2019-03-15](mote20190315) 
- [2019-03-08](mote20190308) 
- [2019-03-01](mote20190301) 
- [2019-02-22](mote20190222) 
- [2019-02-15](mote20190215) 
- [2019-02-08](2019-02-08) 
- [2019-01-29](mote20190129) 
- [2019-01-19](mote20190119) 

### Høst 2018 
- [2018-11-27](mote20181127) 
- [2018-11-20](mote20181120) 
- [2018-11-13](2018-11-13) 
- [2018-11-06](mote20181106) 
- [2018-10-30](mote20181030) 
- [2018-10-23](mote20181023) 
- [2018-10-16](mote20181016) 
- [2018-10-09](mote20181009) 
- [2018-10-02](mote20181002_1)  
- [2018-09-25](mote20180925) 
- [2018-09-18](mote20180918) 
- [2018-09-11](mote20180911) 
- [2018-09-04](mote20180904) 
- [2018-08-26](mote20180826) 
- [2018-08-11](mote20180811) 

### Vår 2018 
- [2018-05-04](mote20180504) 
- [2018-04-27](mote20180427) 
- [2018-04-20](mote20180420) 
- [2018-04-13](mote20180413) 
- [2018-04-06](mote20180406) 
- [2018-03-12](mote20180312) 
- [2018-03-09](mote20180309) 
- [2018-03-02](mote20180302) 
- [2018-02-16](mote20180216) 
- [2018-02-09](mote20180209) 
- [2018-02-02](mote20180202) 
- [2018-01-26](mote20180126) 
- [2018-01-19](mote20180119) 
- [2018-01-12](mote20180112) 

### Høst 2017 
- [2017-11-16](mote20171116) 
- [2017-11-09](2017-11-09) 
- [2017-11-02](mote20171102) 
- [2017-10-26](mote20171026) 
- [2017-10-19](mote20171019) 
- [2017-10-12](mote20171012) 
- [2017-10-05](mote-20171005) 
- [2017-09-28](mote-20170928) 
- [2017-09-21](mote-20170921) 
- [2017-09-14](mote-140917) 
- [2017-09-07](mote20170907) 
- [2017-08-25](2017-08-25) 
- [2017-08-13](mote20170813) 

### Vår 2017 
- [2017-05-08](mote20170508) 
- [2017-05-01](mote20170501) 
- [2017-04-24](mote20170424) - HoveTHstyrets siste møte-møte
- [2017-04-03](mote20170403) - Hovedstyrets siste-møte-før-påske
- [2017-03-27](20170327-) - Hovedstyrets Denne-Uka-Reiser-Ekskursjonen-Møte
- [2017-03-20](20170320-) - HOVEDSTYRETS DU-VIL-IKKE-TRO-HVA-HS-GJORDE-PÅ-ABAKUS'-JUBILEUM-MØTE
- [2017-03-13](20170313) - Hovedstyrets Abakus-har-jubileum-gratulerer-møte
- [2017-03-06](20170306) - Hovedstyrets nodekomiteene-har-hatt-opptak-møte
- [2017-02-27](20170227) - Hovedstyrets lets-get-wild-møte
- [2017-02-20](20170220) - Hovedstyrets fire-arrangement-på-en-uke-møte
- [2017-02-13](20170213) - Hovedstyrets nå-skal-velkom-settes-møte
- [2017-02-06](20170206) - Hovedstyret skal-ta-bilde-til-årboka-møte
- [2017-02-03](20170203) - Hovedstyrets workshop våren 2017
- [2017-01-30](20170130) - Hovedstyrets lets-get-to-work-møte
- [2017-01-23](20170123ny) - Hovedstyrets der-var-åre-over-gitt-møte
- [2017-01-16](20170116) - Hovedstyrets nå-er-det-snart-åre-møte
- [2017-01-09](20170109ny) - HOVEDSTYRETS OG-DER-VAR-VI-I-GANG-*PANG* MØTE 

### Høst 2016 
- [2016-11-16](20161116) - Hovedstyrets nå-har-vi-jubilert-møte
- [2016-11-09](20161109) - Hovedstyrets nå er det jubileum-møte
- [2016-11-02](20161102) - Hovedstyrets neste uke er det jubileum-møte
- [2016-10-26](20161026) - Hovedstyrets vi-skal-kanskje-få-bilavtale-møte
- [2016-10-19](20161020) - Hovedstyrets Kristiane-er-tidlig-ute-møte
- [2016-10-12](20161012) - Hovedstyrets endelig-noen-rolige-uker-møte
- [2016-10-05](20161005) - Hovedstyrets nå-har-vi-en-plan-for-fremtiden-møte
- [2016-09-28](20160928) - Hovedstyrets vi er ferdig med immball-møte
- [2016-09-21](20160921) - Hovedstyret i kveld er det komitékickoff-møte
- [2016-09-14](20160914) - Hovedstyret hadde en flott ball-møte
- [2016-09-07](20160907) - Hovedstyrets lite kreative møtetittel
- [2016-08-31](20160831) - Hovedstyrets folk er på ITEX-møte
- [2016-08-24](20160824) - Hovedstyrets fadderuke er hardt-møte
- [2016-08-17](20160817) - Hovedstyrets fadderukene er i gang-møte
- [2016-08-13](20160813ny) - Hovedstyrets semiførste møte for semesteret 

### Vår 2016 
- [2016-05-10](20160510) - Hovedstyrets kanskje siste møte før sommeren
- [2016-05-03](20160503) - Hovedstyrets faen det er mai allerede-møte
- [2016-04-26](20160426) - Hovedstyrets and so our watch begin-møte
- [2016-04-19](20160419) - Hovedstyrets nytt Hovedstyre, nye mulighetermøte
- [2016-04-12](20160412) - Piastyrets siste Hovedmøte
- [2016-04-05](20160405) - Hovedstyrest Hundrepunktsmøte  
- [2016-03-29](20160329) - Hovedstyrets postpåskemøte 
- [2016-03-15](20160315) - Hovedstyrets påskemøte
- [2016-03-08](20160308) - Hovedstyrets Osloturmøte
- [2016-03-01](20160301) - Hovedstyrets Vårmøte 
- [2016-02-23](20160223) - Hovedstyrets Agnetetrekkervisdomstannmøte
- [2016-02-16](20160216) - Hovedstyrets Valentinesmøte
- [2016-02-09](20160209) - Hovedstyrets Pia er PC-løsmøte
- [2016-02-02](20160202) - Hovedstyrets SnartVinterferiemøte 
- [2016-01-26](20160126) - Hovedstyrets Vedtektsmøte 
- [2016-01-19](20160119) - Hovedstyrets EfterÅremøte 
- [2016-01-12](20160112) - Hovedstyrets backinbusinessmøte 

### Høst 2015
- [2016-11-24](20161124) - Hovedstyrets julemøte
- [2015-11-17](20151117) - Hovedstyrets Lille London-møte
- [2015-11-10](20151110) - Hovedstyrets kuldemøte
- [2015-11-03](20151103) - Hovedstyrets Thor Håkon fylte år-møte!
- [2015-10-20](20151020) - Hovedstyrets Revyogmiddagmøte
- [2015-10-27](20151027) - Hovedstyrets Teambuildingsmøte
- [2015-10-06](20151006) - Hovedstyrets Oktober(fest)-møte
- [2015-29-09](20152909) - Hovedstyrets møte-møte
- [2015-09-22](20150922) - Hovedstyrets Sopra-Steria-har-kurs-møte
- [2015-09-15](20150915) - Hovedstyrets Alle-er-slitne-etter-immball-møte
- [2015-09-08](20150908) - Hovedstyrets Pia-er-tilbake-møte
- [2015-09-01](20150901) - Hovedstyrets Kristian-har-endelig-kommet-til-makten-møte
- [2015-08-25](20150823) - Hovedstyrets Thor-Bakon-har-tatt-roret-pia-er-borte-hvordan-skal-dette-gå-møte
- [2015-08-19](20150819) - Hovedstyrets Pia-skal-på-ferie-møte
- [2015-12-08](20151208) - Hovedstyrets første møte for semesteret 

### Vår 2015 
- [2014-12-05](20150512) - Hovedstyrets sommermøte
- [2014-05-05](20150505) - Hovedstyrets ryddebodenmøte
- [2014-05-05](20150505) - Hovedstyrets ryddebodenmøte
- [2015-04-28](20150428) - Hovedstyrets første piamøte
- [2015-04-21](20150421) - Hovedstyrets lykketilmøte
- [2015-03-10](20150310) - Hovedstyrets marsmøte
- [2015-03-03](20150303) - Hovedstyrets vedtektsmøte
- [2015-02-24](20150224) - Hovedstyrets nestleder-leker-sjef møte
- [2015-02-17](20150217) - Hovedstyrets SFUmøte
- [2015-02-03](20150203) - Hovedstyrets årbokmøte
- [2015-01-27](20150127) - Hovedstyrets komitemøte
- [2015-01-20](2015-01-20) - Hovedstyrets post-Åremøte
- [2015-01-13](20150113) - Hovedstyrets nyttårsmøte 

### 2014 
- [2014-11-06](2014-11-06) - Hovedstyrets julekortmøte
- [2014-10-30](2014-10-30) - Hovedstyrets halloweenmøte
- [2014-10-23](2014-10-23) - Hovedstyrets post-IDImøte
- [2014-10-16](2014-10-16) - Hovedstyrets pre IDImøte
- [2014-10-09](2014-10-09) - Hovedstyrets "det blæs"-møte
- [2014-09-25](2014-09-25) - Hovedstyrets høstmøte
- [2014-09-18](2014-09-18) - Hovedstyrets post-immballmøte
- [2014-09-11](2014-09-11) - Hovedstyrets kompileringsmøte
- [2014-09-04](2014-09-04) - Hovedstyrets opptaksmøte
- [2014-08-28](2014-08-28) - Hovedstyrets immballsesongmøte
- [2014-08-13](2014-08-13) - Hovedstyrets fadderukemøte 
- [2014-05-05](2014-05-05) - Hovedstyrets maimøte
- [2014-04-04](2014-04-07) - Nytt år med nye muligheter

#### Arkiv fra perioden før høst 2014

- Møtereferater fra perioden 2011-2012: [attachment:141]
- Møtereferater fra perioden 2012-2013: [attachment:142]
- Møtereferater fra perioden 2013-2014: [attachment:143]