Under finnes retningslinjer for Onlines komiteer, som er vedtatt av Hovedstyret.

- [Hovedstyret](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/hs/)
- [Debug](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/debug)

### Komiteer

- [Applikasjonskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/appkom/)
- [Arrangementskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/arrkom/)    
- [Backlog](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/senkom/)
- [Bank- og økonomikomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/bankom/)
- [Bedriftskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/bedkom/)
- [Drifts- og utviklingskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/dotkom/)
- [Fag- og kurskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/fagkom/)
- [Online idrettslag](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/onlineil/)
- [Profil- og aviskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/prokom/)
- [Trivselskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/trikom/)

### Nodekomiteer

- [Ekskursjonskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/ekskom/)
- [Informatikernes IT-ekskursjon](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/itex/)
- [Jubileumskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/jubkom/)
- [Redaksjonen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/redaksjonen/)
- [Velkomstkomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/velkom/)


### Diverse 
- [Komitémedlemsretningslinjer](/wiki/komiteer/retningslinjer/) - Felles retningslinjer for alle komitémedlemer
- [Budsjettreglement](https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/budsjett/budsjettreglement-online/)
- [Signatur](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/epostsignatur/)
- [Instagram](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/instagram)