Under finnes retningslinjer for Onlines komiteer, som er vedtatt av Hovedstyret.

- [Hovedstyret](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/hs/)

### Kjernekomiteer

- [Arrangementskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/arrkom/)
- [Bank- og økonomikomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/bankom/)
- [Bedriftskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/bedkom/)
- [Drifts- og utviklingskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/dotkom/)
- [Fag- og kurskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/fagkom/)
- [Profil- og aviskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/prokom/)
- [Trivselskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/trikom/)
- [Seniorkomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/senkom/)

### Nodekomiteer

- [Ekskursjonskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/ekskom/)
- [Informatikernes IT-ekskursjon](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/itex/)
- [Jubileumskomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/jubkom/)
- [Redaksjonen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/redaksjonen/)
- [Velkomstkomiteen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/velkom/)


### Diverse 
- [Budsjettreglement](https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/budsjett/budsjettreglement-online/)
- [Signatur](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/epostsignatur/)